Alat Kebolehcapaian

NoNamaMuat Turun
BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN
1 Borang Permohonan Pendaftaran Kontraktor Pengurusan Ladang RISDA PDF  | Lihat
BAHAGIAN PEJABAT KETUA PENGARAH
1 Borang WHISTLEBLOWING RISDA PDF | Lihat
2 Borang Laporan Untuk Pertimbangan Tindakan Tatatertib PDF | Lihat
3 Borang Maklumat Pegawai Pengelasan Yang Telah Dilantik Di Bawah Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) PDF | Lihat
BAHAGIAN PENTADBIRAN
1 Borang Surat Perakuan Pemilikan Kenderaan PDF | Lihat
2 Borang Tuntutan Caj Bulanan / Bil. Alat Komunikasi Mudah Alih PDF | Lihat
3 Borang Tuntutan Pembelian Alat Komunikasi Mudah Alih PDF | Lihat
4 Borang Permohonan Pinjaman TKKR PDF | Lihat
5 Syarat Permohonan Pinjaman dan Sumbangan TKKR PDF | Lihat
6 Borang Tuntutan Takaful Am (Takaful Malaysia) PDF | Lihat
7 Borang Tuntutan SKKR ZIP
8 Borang Pampasan SKKR (Takaful Ikhlas) PDF | Lihat
9 Borang Penyertaan SKKR Kakitangan PDF | Lihat
10 Borang Penyertaan SHPB Kakitangan 60 Tahun Kebawah PDF | Lihat
11 Borang Tuntutan SHPB ZIP
12 Borang Penyertaan Skim Kemalangan Diri Berkelompok (GPA) PDF | Lihat
13 Borang Penghantaran Dokumen Terperingkat Sulit/Terhad Melalui Mesin Faksimili PDF | Lihat
14 Borang Maklumat Pegawai Jawatan Keselamatan Berjadual (PJKB) PDF | Lihat
15 Borang Perlantikan Pegawai Awam Sebagai Pegawai Pengelas Mengikut Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972 PDF | Lihat
16 Borang Permohonan Mendaftar Fail RISDA PDF | Lihat
17 Borang Minit Fail Fizikal RISDA PDF | Lihat
18 Borang Pinjam Fail Oleh Agensi Luar PDF | Lihat
19 Permohonan Delete Rekod DDMS RISDA PDF | Lihat
20 Permohonan Membawa Fail Keluar Dari Kawasan Pejabat PDF | Lihat
21 Borang Penyelenggaraan Kad Perakam Waktu PDF | Lihat
22 Borang Tuntutan Kematian SHPB & SKKR - STMKB PDF | Lihat
23 Borang Tuntutan SHPB - STMKB PDF | Lihat
24 Borang Tuntutan SPKD (GPA) PDF | Lihat
25 Borang Penyertaan Skim Perlindungan Kemalangan Diri SPKD PDF | Lihat
26 Borang Penyertaan SKKR bagi Pesara PDF | Lihat
27 Borang Tuntutan Kematian SKKR dan SHPB PDF | Lihat
28 Borang Tuntutan SHPB PDF | Lihat
29 Borang Penyertaan SHPB APB-ALP 66 tahun hingga 74 tahun PDF | Lihat
30 Borang Penyertaan SHPB Kakitangan 60 Tahun ke Bawah PDF | Lihat
31 Borang Penyertaan SHPB Kakitangan 60 Tahun ke Atas dan Pesara APB-ALP 65 Tahun ke Bawah PDF | Lihat
32 Borang Penyertaan SKKR bagi Kakitangan PDF | Lihat
33 Borang Penyertaan TKKR PDF | Lihat
34 Borang Permohonan Sumbangan / Cenderahati Perkahwinan TKKR PDF | Lihat
35 Borang Permohonan Khairat Kematian TKKR PDF | Lihat
36 Perjanjian Pinjaman TKKR PDF | Lihat
37 Borang Penyelenggaraan Kad Perakam Waktu PDF | Lihat
BAHAGIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
1 Borang Permohonan Skim Pinjaman Koperasi PDF | Lihat
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
1 Borang Tuntutan Bayaran Balik Perubatan (MediExpress) PDF | Lihat
2 Borang Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Keluar Negara Atas Urusan Persendirian PDF | Lihat
3 Borang Tuntutan Perjalanan (HRMIS) ZIP
4 Borang Permohonan Insurans Kesihatan Luar Negara PDF | Lihat
5 Borang Tuntutan Perjalanan (Takaful Malaysia) PDF | Lihat
6 Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas (LNPK) PDF | Lihat
7 Borang Pengisytiharan Kesihatan Diri (Personal Health Declaration Form) PDF | Lihat
8 Borang Surat Akuan Pinjaman Peribadi, Kenderaan , Komputer PDF | Lihat
9 Borang Surat Akuan Pinjaman Perumahan PDF | Lihat
10 Borang Permohonan Untuk Bertukar PDF | Lihat
11 Borang Pemeriksaan Kesihatan Komprehensif (PKK) PDF | Lihat
12 Borang Permohonan Pemeriksaan Kesihatan Komprehensif (PKK) PDF | Lihat
13 Borang Pengisytiharan Wilayah Asal PDF | Lihat
14 Borang Permohonan Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal PDF | Lihat
15 Borang Permohonan Kemudahan Tambang Ihsan PDF | Lihat
16 Borang Permohonan Kemudahan Tambang Mengiringi Jenazah dan Tambang Mengurus Pemindahan Barang PDF | Lihat
17 Borang Tuntutan Takaful Kemalangan Diri PDF | Lihat
18 Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod PDF | Lihat
19 Borang Permohonan Cuti Gantian PDF | Lihat
20 Borang Pelantikan Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) / Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ) Di Kementerian/Jabatan/Agensi PDF | Lihat
BAHAGIAN LATIHAN
1 Borang Penilaian Keberkesanan Latihan / Kursus PDF | Lihat
2 Borang Tempahan Penginapan Hujung Minggu Di Pusat Latihan PDF | Lihat
KELAB SUKAN WILAYAH RISDA
1 Borang Penyertaan Ahli KELAB SUKAN RISDA WILAYAH PERSEKUTUAN PDF | Lihat
YAYASAN
1 Hebahan Skim Bantuan Yayasan RISDA Tahun 2024 - Staf PDF  | Lihat
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
1 Borang Non-Disclosure Agreement Fail  | Lihat
2 Lampiran E Fail  | Lihat
3 Lampiran F Fail  | Lihat