Alat Kebolehcapaian

  • Pengenalan Program

   Sistem tapisan dan pemilihan usahawan yang berkelayakan mengikut syarat yang ditetapkan

  • Punca Kuasa
   Bil Tajuk Muat Turun
   1 Lampiran 3 - Borang Khas Untuk Mengendali SIstem e-Rekrutmen PDF |  Lihat

  • Pengenalan Program

   Usahawan perlukan impak berterusan dari latihan yang berkesan dan bimbingan keusahawanan yang berkala dan sistematik supaya mampu berhadapan dengan cabaran ekonomi dan teknologi semasa demi mencapai pendapatan sekurang-kurangnya RM2,500 sebulan

  • Jenis - Jenis Latihan Usahawan
   1. Asas - Kursus Asas Keusahawanan (KAK) , Wajib kepada semua usahawan berdaftar
   2. Khusus - Upskilling mengikut kluster perniagaan, Program-skills matching: kursus-kursus wajib untuk layak mendapat bantuan keusahawanan, Dibuka kepada usahawan lulus KAK/Pre Test KAK
   3. Lanjutan - Reskilling untuk mengembangkan perniagaan Industrial, integrated marketing, Dibuka kepada usahawan lulus KAK/Pre Test KAK
   4. Khas - Latihan khas untuk projek dan peranan tertentu (coach, integrator, export dll), Ditawarkan kepada peserta terpilih
  • Rujukan Lanjut / Bahagian Berkaitan

   Bahagian Pembangunan Usahawan, Ibu Pejabat RISDA