Alat Kebolehcapaian

 • Pengenalan

  Pusat Latihan RISDA (RISTEC) adalah sebuah pusat latihan dimana semua kursus-kursus kakitangan RISDA yang diaturkan oleh Bahagian Latihan dijalankan di sini.

  Kemudahan

  Pusat Latihan RISDA (RISTEC) adalah sebuah pusat latihan dimana semua kursus-kursus kakitangan RISDA yang diaturkan oleh Bahagian Latihan dijalankan di sini.

  Lokasi (Alamat)

  Pusat Latihan RISDA (RISTEC) adalah sebuah pusat latihan dimana semua kursus-kursus kakitangan RISDA yang diaturkan oleh Bahagian Latihan dijalankan di sini.

 • Pengenalan

  INSTITUT KEMAJUAN PEKEBUN KECIL (IKPK) adalah sebuah Pusat Tanggungjawab (PT) di bawah Agensi RISDA

  Kemudahan

  Kemudahan asas kompleks adalah sebuah pusat latihan dimana semua kursus-kursus kakitangan RISDA yang diaturkan oleh Bahagian Latihan dijalankan di sini.

  Lokasi (Alamat)

  Terletak di Bukit Melaka, Batu 17,Padang Rengas di Lot 000981 seluas 12.9878 hektar, Mukim Kampung Buaia

 • Pengenalan

  IKPK Kelantan adalah sebuah pusat latihan dimana semua kursus-kursus kakitangan RISDA dan pekebun kecil yang diaturkan oleh Bahagian Latihan dijalankan di sini.

  Kemudahan

  IKPK Kelantan adalah sebuah pusat latihan dimana semua kursus-kursus kakitangan RISDA dan pekebun kecil yang diaturkan oleh Bahagian Latihan dijalankan di sini.

  Lokasi (Alamat)

  Tanah IKPK Kelantan terletak di Telekong, Kuala Krai, Kelantan di lot 1236 seluas 45.32 Hektar