Alat Kebolehcapaian

BBIP

FARIDAH HARYATI BINTI MOHAMAD YUSOF
Pengarah
Bahagian Bekalan Input Pertanian

 • Moto

  Fast Delivery Satisfaction Guaranteed.

   

  Misi

  Menjadi bahagian yang menerajui bekalan bahan input pertanian kepada pekebun kecil.

   

  Visi

  Pekebun kecil memperolehi bekalan baja dan benih bermutu tinggi tepat pada masanya.

   

  Objektif

   Menyediakan formula baja getah dan sawit bagi kegunaan RISDA.

   Pembekal baja menepati spesifikasi cukup & tepat pada masanya.

   Pengurusan stor pusat dan stor pusat tanggungjawab yang cekap dan efisen.

   Pembekalan benih berkualiti, cukup &tepat pada masanya.

   Keupayaan dan kecekapan pengangkutan baja dan benih dipertingkatkan.

   Pengeluaran benih tisu kultur yang berkualiti.

  • Melaksanakan formula dan pengujian kualiti terhadap baja yang dipesan bagi memastikan baja yang diterima memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.
  • Melaksanakan pemantauan terhadap sistem pengurusan stor dan stok di stor pusat dan stor pusat tanggungjawab.
  • Memantau pembekalan benih getah, sawit dan baja kepada pekebun kecil agar dibekalkan tepat pada masanya dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
  • Melaksanakan auditan semaian pusat secara berkala bagi memastikan benih mencukupi dan berkualiti.
  • Melaksanakan pengeluaran benih daripada makmal tisu kultur RISDA serta memantau prestasi benih klon di ladang-lading.
  • Memastikan ladang-ladang yang berhasil rendah dapat diberi khidmat agronomi.
  • Merancang, Mengurus, Memantau Keperluan dan Pembekalan Baja RISDA kepada Pekebun Kecil.
  • Merancang, Menyelia dan Memantau Sistem Bekalan Input Pertanian.
  • Merancang, Mengurus dan Memantau Keperluan dan Pembekalan Benih RISDA kepada Pekebun Kecil.
  • Merancang, Mengurus, Memantau serta Melaksana Pengeluaran Benih daripada Makmal Tisu Kultur RISDA Sehingga ke peringkat Prestasi Hasil di Ladang.
  • Merancang, Mengurus dan Memantau Pengurusan Stor Pusat dan Stor Pusat Tanggungjawab RISDA.
  • Merancang, Mengurus dan Melaksana Khidmat Nasihat Agronomi Bagi Program Pembangunan Pekebun Kecil dan Ladang RISDA.
  • Merancang, Mengurus dan Memantau Keperluan Pengangkutan Bekalan Benih dan Baja RISDA kepada Pekebun Kecil.
  • Menyelia dan memantau Akaun dan Ladang Skim 1956/1959.
 •  Pengarah

   Unit Pentadbiran dan Kewangan

   Unit Baja dan Stor

   Unit Benih dan Ladang (56/59)

   Unit Sistem Bekalan

   Unit Makmal dan Ladang Semaian