Alat Kebolehcapaian

test

Nor Ismahani Salwa Binti Mohd Ishak
Pengarah
Bahagian Inspektorat & Audit Dalam

 • Moto

   Bebas, Tepat

   

  Misi

   Melaksanakan pengauditan yang berkualiti bagi memenuhi kehendak pelanggan dan stakeholder.

   

  Visi

  Untuk menjadi penyumbang utama kearah kecemerlangan pengurusan dan perkhidmatan RISDA.

   

  Objektif

   Melaksanakan aktiviti auditan secara siasatan ke atas program dan aktiviti RISDA dan menyediakan laporan secara telus dan adil.

  • Semakan yang berterusan dan berkesan.
  • Bertindak secara cepat dan proaktif.
  • Kakitangan yang kompeten.
  • Tumpuan kepada bidang berisiko tinggi.
  • Penambahbaikan yang berterusan.
  • Mendidik dan mesra pelanggan.
  • Melaksanakan auditan secara professional.
  • Kepelbagaian kemahiran.
  • Auditan secara berkomputer (acl).
  • Maklumat yang lengkap dan terkini.
  • Menyediakan program auditan.
  • Melaksanakan auditan merangkumi aspek pematuhan dan prestasi.
  • Menyediakan laporan dan membuat penambahbaikan kepada pihak pengurusan bagi memantapkan kawalan dalaman.
  • Menjalankan siasatan khas atas arahan Ketua Pengarah RISDA.
  • Bekerjasama dengan Jabatan Audit Negara, Ketua Audit Dalam KPLB dan Unit Audit Dalam Anak Syarikat berkaitan dengan Auditan di RISDA dan Anak Syarikat.
  • Sebagai urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Audit RISDA.
 •  Pengarah

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan

  Unit Inspektorat dan Audit Operasi

   Unit Audit Pengurusan

   Unit Audit Kewangan