Alat Kebolehcapaian

  1. Kelulusan permohonan bantuan tanam semula dari tarikh permohonan lengkap diterima dalam masa 14 hari.
  2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.
  3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.
  4. Bekalan baja dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.
  5. Bekalan benih dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 15 hari.
  6. Membuat akuan terima aduan dalam tempoh 3 hari bekerja.