Alat Kebolehcapaian

test

NOOR AZAN BIN MOHD NOOR
Pengarah
Bahagian Produktiviti & Pemasaran

 • Moto

  Pekebun maju berpendapatan tinggi.

   

  Misi

   Melaksanakan program peningkatan produktiviti dengan berkesan serta memperkukuhkan rangkaian pemasaran komoditi getah dan sawit.

   

  Visi

  Melahirkan pekebun maju dengan produktiviti ke tahap potensi dan pendapatan tinggi.

   

  Objektif

   Pekebun getah menghasilkan produktiviti kebun sekurang-kurangnya 1,800 kg/hek/thn pada 2020.

   Pekebun sawit menghasilkan kebun sekurang-kurangnya 20 MT/hek/thn pada 2020.

   Pekebun getah memperoleh harga fargate getah tidak kurang 81.5% dari harga f.o.b SMR20.

   Pekebun sawit memperoleh harga fargate BTS tidak kurang 19.5% dari harga MSM Hantaran Tempatan.

   Pekebun kecil memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya RM1,500/bulan dari hasil jualan komoditi pada 2020.

  • Mengadakan jualan berkelompok melalui Pusat Jualan Depo dan Pusat Timbang & Stor.
  • Menggalakkan dan meningkatkan penglibatan KPK, RPSB dan Usahawan tempatan dalam urusan jual beli getah dan sawit.
  • Memberi latihan dan tunjuk ajar mengenai kualiti keada pekebun kecil.
  • Membangun infrastruktur pemasaran getah dan sawit.
  • Memantau harga getah dan sawit di lading supaya sentiasa di tahap yang tinggi.
  • Menyediakan harga skrap harian untuk laman web serta menyimpan data harian / bulanan.
  • Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan Pusat Mempross Getah Crepe (PMGC), Pusat Timbang dan Stor (PTS) dan Depo Jualan.
  • Memantau aktiviti dan pengumpulan data di pusat pengumpulan hasil, pusat jualanm pusat timbang dan stor.
  • Mendapat data-data prima mengenai getah dan sawit untuk membantu pekebun kecil.
  • Memaklumkan kepada pihak pengurusan mengenai harga belian perbezaan besar untuk tindakan segera.
  • Menjadi Ahli Kajian Harga LGM produk berasaskan getah.
  • Menjadi Ahli Jawatankuasa Kajian Harga Malaysian Rubber Exchange (MRE).
 •  Pengarah.

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan

   Unit Produktiviti

   Unit Pemasaran

   Unit Pungutan SES