Alat Kebolehcapaian

  • Pengenalan Program

   Skim Insentif Start-up merupakan pemberian Insentif Permulaan Perniagaan kepada pekebun kecil atau AIR yang bercadang hendak memulakan atau baru menjalankan sesuatu perniagaan. Start-up juga merujuk kepada usahawan dalam kategori Pico yang mana perniagaannya masih di peringkat awal penubuhan dan sehingga sesuatu tempoh tertentu yang telah memperoleh jualan kurang daripada RM60,000.00 setahun. Selepas setahun menyertai skim ini, usahawan dijangka akan mencapai jualan melebihi RM60,000.00 setahun.

  • Syarat Program Bantuan
   1. Pemohon mestilah seorang pekebun kecil atau AIR yang belum memulakan perniagaan atau
   2. Pemohon yang telah menjalankan perniagaan kurang daripada 3 tahun dengan jualan kurang daripada RM60,000.00 setahun.
  • Kadar Bantuan
   1. Skim Insentif Start-up Secara Individu

   Had maksimum bantuan Skim Insentif Start-up Secara Individu adalah RM10,000.00 sekeluarga. Bantuan perlu mengikut skop yang ditetapkan berdasarkan keperluan perniagaan pemohon. Keutamaan perlu diberikan kepada komponen di bawah skop bantuan yang boleh membantu menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2,500.00 sebulan sekeluarga.

  • Kaedah Permohonan

   Semua permohonan Projek Aktiviti Ekonomi Tambahan perlu diisi menggunakan format Borang Permohonan yang disediakan. Borang permohonan ini juga perlu disertakan dengan Kertas Kerja Pelan Perniagaan.

  • Senarai Rujukan Berkaitan
   Bil Tajuk Muat Turun
   1  Lampiran 1a – Senarai Semak Permohonan Program Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET) PDF |  Lihat
   2  Lampiran 1b – Borang Permohonan Bantuan Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET) (Skim Insentif Start-Up dan Nano) PDF |  Lihat
   3  Lampiran 1c – Borang Setuju Terima Program Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET) RISDA PDF |  Lihat
   4  Lampiran 1d – Surat Akujanji Pelaksanaan Program Aktiviti Ekonomi Tambahan (Skim Insentif Start-Up dan Nano) PDF |  Lihat
  • Rujukan Lanjut / Bahagian Berkaitan

   Bahagian Pembangunan Usahawan, Ibu Pejabat RISDA

  • Pengenalan Program

   Skim Insentif Nano merupakan pemberian Insentif Pemulaan Perniagaan yang memberi tumpuan kepada Pembangunan Produk/ Pengeluaran khususnya bagi usahawan pekebun kecil atau AIR dalam kategori Nano iaitu yang telah memulakan perniagaan bagi tempoh masa tertentu dan telah memperoleh jualan antara RM60,000.00 ke RM150,000.00 setahun. Selepas setahun menyertai skim ini, usahawan dijangka akan mencapai jualan melebihi RM150,000.00 setahun.

  • Skop
   1. Mesin & peralatan
   2. Bina baharu atau baik pulih bengkel/ premis perniagaan
   3. Bina baharu atau baik pulih pagar/ kandang/ reban/ kolam
   4. Kos penyediaan tapak
   5. Baka ternakan
   6. Bahan mentah/ input pertanian
   7. Makanan ternakan & ubat-ubatan
   8. Papan tanda perniagaan
   9. Insurans Perlindungan premis/ peralatan/ mesin/
   10. Lain-lain input perniagaan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Program Keusahawanan RISDA Negeri/ Daerah
  • Nilai Bantuan

   Skim Insentif Nano : RM20,000.00/ orang

  • Syarat
   1. Melalui tapisan rekrutmen dan menjalani ujian psikometrik
   2. Bersedia dan sanggup untuk menghadiri sebarang jenis latihan dan kursus
   3. Memuat turun aplikasi RISDA Entrepreneur Delivery System (REDS) di Playstore dan mengemaskini rekod urusniaga secara konsisten
   4. Menjalankan bisnes/ perniagaan sepenuh masa
   5. Bersedia meningkatkan kapasiti dan keupayaan diri dalam mengembangkan perniagaan
  • Kumpulan Sasar
   • Pekebun Kecil (pemilik pengusaha) Warganegara Malaysia atau Ahli Isi Rumah
   • Keutamaan kepada peserta tanam semula yang masih dalam bantuan
   • Keutamaan kepada pemohon Kategori B40
   • Pekebun kecil yang berumur antara 18-60 tahun
  • Kaedah Pelaksanaan

   Garis panduan AET (Skim Insentif start-up dan nano)
   Rujuk AKP Bil. 11/2021

  • Pengenalan Program

   Syarikat-syarikat tempatan, Syarikat Milikan RISDA (SMR), Koperasi Pekebun Kecil (KPK) atau Usahawan Kategori Mikro dan ke atas yang dilantik bagi membangunkan usahawan melalui pakej yang ditawarkan oleh syarikat berkenaan dan telah menandatangani dokumen perjanjian bersama RISDA.

  • Skop

   Pakej yang diluluskan dalam JIPKRIS meliputi:

   1. Mesin & peralatan
   2. Bina baharu atau baik pulih bengkel/ premis perniagaan
   3. Bina baharu atau baik pulih pagar/ kandang/ reban/ kolam
   4. Kos penyediaan tapak
   5. Baka ternakan
   6. Bahan mentah/ input pertanian
   7. Makanan ternakan & ubat-ubatan
   8. Papan tanda perniagaan
   9. Insurans Perlindungan premis/ peralatan/ mesin/
   10. Lain-lain input perniagaan
  • Nilai Bantuan

   Skim Insentif Start up Integrator : RM20,000.00/ orang

  • Pemilihan Integrator
   • PRD/PRN/BPU mengesyorkan syarikat yang memenuhi kriteria sebagai integrator
   • Cadangan Syarikat Integrator dibawa ke JIPKRIS untuk kelulusan pelaksanaan program
   • BPU keluarkan surat lantikan Integrator dan perjanjian RISDA-Integrator
  • Pemilihan Usahawan
   • Pemilihan peserta yang berminat hasil dari tapisan e-Rekrutmen dan e-SPeK
   • Melepasi temuduga dengan Syarikat Integrator
  • Kumpulan Sasar
   1. Pekebun Kecil (pemilik pengusaha) Warganegara Malaysia atau Ahli Isi Rumah
   2. Keutamaan kepada peserta tanam semula yang masih dalam bantuan
   3. Keutamaan kepada pemohon Kategori B40
   4. Pekebun kecil yang berumur antara 18-60 tahun
  • Kaedah Pelaksanaan

   Garis Panduan AET (Skim Insentif start-up dan nano)

   Rujuk AKP Bil. 11/2021

   Garis Panduan SOP AET Integrator (Surat Pekeliling BPU Bil. 3/2021)

  • Pengenalan Program

   Usahawan sedia ada yang terkesan akibat bencana seperti banjir, Covid-19 dll.
   RM3,000/orang

  • Skop
   1. Membeli bahan mentah
   2. Modal pusingan
  • Nilai Bantuan

   NILAI BANTUAN : RM3,000.00/ orang

  • Syarat
   1. Pernah menerima bantuan AET.
   2. Perniagaan telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum pandemik Covid -19.
   3. Pengurangan sekurang-kurangnya 50% pendapatan berbanding sebelum pandemik Covid -19.
  • Kumpulan Sasar
   1. Usahawan sedia ada
   2. Usahawan terjejas akibat bencana (banjir, COVID 19, dsb)
   3. Usahawan B40 dengan hasil jualan rendah
  • Kaedah Pelaksanaan

   Asas seperti Garis panduan AET (Skim Insentif start-up dan nano)
   Rujuk AKP Bil. 11/2021

  • Pengenalan Program

   Golongan belia berumur 18-40 tahun
   RM15,000/orang termasuk kursus latihan dan bimbingan

  • Skop

   RM5,000 Latihan asas keusahawanan & Coaching

   RM10,000 Peralatan/ Sewa tapak/ Modal pusingan

  • Nilai Bantuan

   NILAI BANTUAN : RM15,000.00/orang

  • Syarat
   1. Tidak mempunyai pekerjaan
   2. Telah berniaga 3 bulan atau perniagaan kurang 12 bulan
   3. Tidak pernah menerima bantuan AET
   4. Bersedia dan sanggup untuk menghadiri sebarang jenis latihan
   5. Menjalankan bisnes/ perniagaan secara sepenuh masa
   6. Berupaya mencapai sasaran pendapatan mengikut tempoh masa yang ditetapkan
  • Kumpulan Sasar
   • Belia berumur 18-40 tahun
   • Ahli KGMR
   • Menyertai TKPK
   • Mempunyai sijil TVET
   • Alumni UCAM
  • Kaedah Pelaksanaan

   Asas seperti Garis panduan AET (Skim Insentif start-up dan nano)
   Rujuk AKP Bil. 11/2021