Alat Kebolehcapaian

pengarah

MOHAMAD ASMIZI BIN ALIAS
Pengarah
Bahagian Pentadbiran

 • Moto

   To serve and to deliver.

   

  Misi

   Menyediakan perkhidmatan dan sistem penyampaian yang efisien dan berintegriti, secara konsisten dan professional.

   

  Visi

  Melahirkan generasi pekerja terbilang melalui khidmat sokongan pentadbiran dan kemudahan yang cemerlang.

   

  Objektif

   Menyediakan pengurusan pentadbiran dengan cekap dan teratur dalam membantu meningkatkan keberkesanan perkhidmatan yang berkualiti bagi staf RISDA dan Kumpulan RISDA Holdings.

  • Memberi penumpuan kepada aktiviti pentadbiran dan khidmat pengurusan dalam memenuhi kepuasan pelanggan dalaman dan luaran.
  • Menekankan proses penambahbaikan secara berterusan (continuous improvement).
  • Berorientasikan matlamat jangka panjang yang telah dirancang dengan teliti.
  • Melaksanakan tindakan pencegahan awal dan penyelesaian masalah secara sistematik
  • Melaksanakan pembudayaan program peningkatan kualiti dan produktiviti dalam konteks memodenkan sistem pentadbiran organisasi.
  • Merancang, mengurus dan melaksanakan semua projek pembinaan bangunan, prasarana dan lain-lain struktur kejuruteraan.
  • Memberi khidmat nasihat teknikal dan kejuruteraan.
  • Menyedia khidmat sokongan, logistik dan kebajikan kepada jentera pentadbiran RISDA supaya dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan.
  • Melaksana dan Memantau Aktiviti Pembudayaan Kualiti Dan Program MS ISO.
  • Mengurus aset dan inventori RISDA dari segi pembelian, sewaan, penjualan, insuran dan pembayaran cukai yang berkaitan.
  • Mengurus penyenggaraan ke atas semua bangunan RISDA.
 •  Pengarah

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan

   Unit Khidmat Sokongan & Logistic

   Unit Pengurusan Harta

   Unit Inovasi & Kualiti

   Unit Keselamatan & Pengurusan Rekod