Alat Kebolehcapaian

  • Pengenalan
   Semasa

   Program bantuan Tanam Semula pokok getah tua yang tidak ekonomik dengan pokok getah baharu dari klon berpenghasilan tinggi. Bantuan disalurkan secara lima ansuran.

   Berturut

   Bayaran ansuran kedua hingga kelima program Tanam Semula

  • Syarat Program Bantuan
   Semasa
   1. Warganegara Malaysia 
   2. Mempunyai tanah milikan yang sah keluasan minimum 0.1 hektar dan keluasan maksimum 40.0 hektar
   3.  Pemilik yang tidak mempunyai milikan yang sah perlu mendapatkan pengesahan agensi pelaksana @ pihak berkuasa tempatan
   Berturut
   1. Selesai bayaran sepenuhnya ansuran sebelumnya
   2. Kebun getah diselenggara serta melaksanakan amalan pertanian baik (GAP)
   3. Sekurang-kurangnya 85% pokok hidup subur daripada jumlah pokok yang ditanam
  • Kadar Bantuan

   Semenanjung Malaysia - RM 13,710 / hektar
   Sabah - RM 14,955 / hektar
   Sarawak - RM 14,805 / hektar

  • Kaedah Permohonan

   Permohonan boleh dibuat di pejabat RISDA Stesen, Daerah/Jajahan/Bahagian, Negeri yang berhampiran.

  • Senarai Borang Berkaitan
   Bil Tajuk Muat Turun
   1 BORANG TS11 - Permohonan Bantuan Tanam Semula PDF | Lihat
   2 BORANG TS14B – 1 - Pemberitahuan Tanah Siap Disediakan Untuk Pemeriksaan Kebun PDF | Lihat
   3 BORANG TS14B – 2 - Pemberitahuan Tanah Siap Bayaran Ansuran Pertama PDF | Lihat
   4 BORANG TS15 - Penyemakan Keterangan Geran Tanah PDF | Lihat
   5 BORANG TS15A - Penyemakan Pemilikan Tanah PDF | Lihat
   6 BORANG TS16 - Pemberitahuan Penolakan Permohonan TS PDF | Lihat
   7 BORANG TS17 - Penyemakan Aktiviti TS (Faharasat Lot) PDF | Lihat
   8 BORANG TS18 - Laporan Lawatan Pemeriksaan Kelulusan/Penolakan Permohonan TS PDF | Lihat
   9 BORANG TS18A - Laporan Pemeriksaan Bayaran Bantuan TS PDF | Lihat
   10 BORAN TS18E - Laporan Pemeriksaan Pengesahan Kebun Bagi Lawatan Pemeriksaan Pendahuluan/ Bantuan Pertama/ Berturut Permohonan: LDP 01 PDF | Lihat
   11 BORAN TS18E - Laporan Pemeriksaan Pengesahan Kebun Bagi  Bantuan Pertama/ Berturut Permohonan: LDP 01 PDF | Lihat
   12 BORANG TS18F - Pengedaran Dokumen Permohonan Bantuan TS PDF | Lihat
   13 BORANG TS20 - Surat Wakil Kuasa PDF | Lihat
   14 BORANG TS20A - Pengakuan Kematian & Waris-warisnya PDF | Lihat
   15 BORANG TS20B - Surat Sumpah oleh Pihak yang Berkongsi/ Waris/ Pemegang Amanah PDF | Lihat
   16 BORANG TS20E - Perakuan Pemilikan Tanah (Baru) PDF | Lihat
   17 BORANG TS21 - Surat Melepaskan Tanggungan PDF | Lihat
   18 BORANG TS22 - Surat Kebenaran Permohonan Bantuan Tanam Semula PDF | Lihat
   19 BORANG TS25 - Semakan Penyata dan Potongan di dalam Fund A PDF | Lihat
   20 BORANG TS25A - Pemberitahuan Jumlah Potongan Kumpulan Wang ’A’ PDF | Lihat
   21 BORANG TS27 - Borang Kelulusan Bantuan TS PDF | Lihat
   22 BORANG TS30 - Pemberitahuan Bantuan Ditahan PDF | Lihat
   23 BORANG TS32 - Pengesahan Bantuan Tanam Semula PDF | Lihat
  • Rujukan Lanjut / Bahagian Berkaitan

   Bahagian Tanam Semula & Perladangan