Alat Kebolehcapaian

pengarah

WAN MOHAMAD ZAMIR BIN WAN MOHAMAD ZUKI
Ketua Pentadbir Bahagian Pejabat Ketua Pengarah

 • Moto

   Responsif, Cekap dan Tepat.

   

  Misi

   Memenuhi Ekspektasi dan Keperluan Pihak Berkepentingan Melalui Tadbir Urus Yang Baik dan Berintegriti.

   

  Visi

  Menerajui Penyampaian Perkhidmatan Yang Cekap dan Berkesan.

   

  Objektif

   Melaksanakan Setiap Urusan Pihak Berkepentingan Dengan Cekap dan Efisyen Berpandukan Kepada Undang-Undang serta Peraturan yang Berkuat Kuasa.

  • Mengurusetiakan Mesyuarat Pihak Berkuasa RISDA yang bertanggungjawab merangka, membincangkan dan memutuskan setiap dasar-dasar RISDA
  • Memastikan segala aspek Tadbir Urus RISDA diperkukuhkan melalui aktiviti Pembudayaan Integriti, Pematuhan Tatatertib, Pengesanan dan Pengesahan serta Pengurusan Aduan
  • Memberi Khidmat Perundangan daripadasegi nasihat dan pandangan perundanganyang efektif bagi menjaga kepentingan RISDA
 •  Pengarah

   Setiausaha

   Unit Integriti

   Unit Guaman

   Unit Pihak Berkuasa

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan