Alat Kebolehcapaian

bantuan risda

Penerangan panduan pengguna :

 1. Logo : Memaparkan jata dan logo Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah.
 2. Pilihan Bahasa & Pekeliling MAMPU : Mengandungi pemilihan bahasa dan pautan soalan lazim, hubungi kami, aduan & maklumbalas dan peta laman.
 3. Carian : Pautan terus ke carian dalam portal.
 4. Menu Utama : Paparan senarai menu utama yang terdapat di Portal Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah.
 5. Banner : Memaparkan paparan banner untuk hebahan umum.
 6. Personalization : Mengandungi menu bagi Orang Awam, Pekebun Kecil dan Warga RISDA.
 7. Perkhidmatan RISDA : Memaparkan perkhidmatan RISDA iaitu Bantuan Tanam Semula, Pembangunan Usahawan, Agromakanan, Skim Getah Matang, Penyakit Luruhan Daun & Bantuan Musim Tengkujuh (BMT).
 8. Tab Pengumuman & Tender/Sebutharga : Memaparkan pengumuman, tender & sebutharga yang terbaru.
 9. Video Jubli Emas Risda : Memaparkan video jubli emas RISDA. 
 10. Senarai Harga Getah Terkini : Pautan ke senarai harga getah terkini.
 11. Pautan Agensi : Memaparkan pautan agensi-agensi lain yang berkaitan.
 12. Menu Bawah : Memaparkan kod QR & maklumat pengiktirafan dan pensijilan RISDA, maklumat hubungi kami, pautan luar & bilangan pelawat 
 13. Menu Hakcipta : Mengandungi maklumat hakcipta bagi portal RISDA.