Alat Kebolehcapaian

 • Bilangan Dan Peratus Lot Dan Keluasan Lot Getah Dan Sawit Mengikut Negeri
    NEGERI PEKEBUN KECIL PERATUSAN (%)
  Bilangan Bilangan Lot Keluasan (Hektar) Bilangan Bilangan Lot Keluasan (Hektar)
  JOHOR 65,850 79,064 166,018.3565 12.93% 13.36% 13.50%
  KELANTAN 51,663 59,986 102,458.9187 10.15% 10.13% 8.33%
  MELAKA 9,223 11,267 18,000.6241 1.81% 1.90% 1.46%
  NEGERI SEMBILAN 25,629 32,365 65,739.0692 5.03% 5.47% 5.35%
  PAHANG 64,386 74,722 192,935.5912 12.65% 12.62% 15.69%
  PULAU PINANG 1,610 1,620 3,057.2342 0.32% 0.27% 0.25%
  PERAK 40,898 48,670 77,271.4279 8.03% 8.22% 6.28%
  PERLIS 3,319 3,741 7,958.4728 0.65% 0.63% 0.65%
  SELANGOR 9,883 10,325 17,145.3389 1.94% 1.74% 1.39%
  TERENGGANU 22,983 29,591 54,394.6643 4.51% 5.00% 4.42%
  SABAH 47,443 50,645 154,716.6160 9.32% 8.56% 12.58%
  SARAWAK 128,805 145,873 294,682.0263 25.30% 24.64% 23.96%
  JUMLAH KESELURUHAN 509,168 591,933 1,229,656.2441 100.00% 100.00% 100.00%
 • Bilangan Dan Peratus Pekebun Kecil, Lot Dan Keluasan Mengikut Jenis Tanaman
  TANAMAN  PEKEBUN KECIL PERATUSAN (%)
  Bilangan Bilangan Lot Keluasan (Hektar) Bilangan Bilangan Lot Keluasan (Hektar)
  GETAH 355,078 398,048 747,632.3565 69.74% 67.25% 60.80%
  SAWIT 154,090 193,885 482,023.8877 30.26% 32.75% 39.20%
  JUMLAH KESELURUHAN 509,168 591,933 1,229,656.2441 100.00% 100.00% 100.00%
 • Bilangan Dan Peratus Lot Dan Keluasan Lot Getah Mengikut Negeri
  NEGERI PEKEBUN KECIL GETAH PERATUSAN (%)
  Bilangan Bilangan Lot Keluasan (Hektar) Bilangan Bilangan Lot Keluasan (Hektar)
  JOHOR 18,513 20,388 34,583.3687 5.21% 5.12% 4.63%
  KEDAH 35,543 41,165 69,008.4120 10.01% 10.34% 9.23%
  KELANTAN 47,614 54,848 86,545.5405 13.41% 13.78% 11.58%
  MELAKA 7,389 8,799 13,109.8917 2.08% 2.21% 1.75%
  NEGERI SEMBILAN 20,108 24,843 46,718.6020 5.66% 6.24% 6.25%
  PAHANG 31,496 35,282 70,579.9090 8.87% 8.86% 9.44%
  PULAU PINANG 817 688 1,301.0470 0.23% 0.17% 0.17%
  PERAK 23,162 26,091 39,497.5714 6.52% 6.55% 5.28%
  PERLIS 3,242 3,682 7,821.2438 0.91% 0.93% 1.05%
  SELANGOR 4,704 3,693 5,640.9329 1.32% 0.93% 0.75%
  TERENGGANU 14,698 17,107 27,427.0682 4.14% 4.30% 3.67%
  SABAH 33,606 35,304 104,032.8046 9.46% 8.87% 13.91%
  SARAWAK 114,186 126,158 241,365.9646 32.16% 31.69% 32.28%
  JUMLAH KESELURUHAN 355,078 398,048 747,632.3565 100.00% 100.00% 100.00%
 • Bilangan Dan Peratus Lot Dan Keluasan Sawit Mengikut Negeri
  NEGERI PEKEBUN KECIL SAWIT PERATUSAN (%)
  Bilangan Bilangan Lot Keluasan (Hektar) Bilangan Bilangan Lot Keluasan (Hektar)
  JOHOR 47,337 58,676 131,434.9878 30.72% 30.26% 27.27%
  KEDAH 1,933 2,899 6,269.4919 1.25% 1.50% 1.30%
  KELANTAN 4,049 5,138 15,913.3782 2.63% 2.65% 3.30%
  MELAKA 1,834 2,468 4,890.7324 1.19% 1.27% 1.01%
  NEGERI SEMBILAN 5,521 7,522 19,020.4672 3.58% 3.88% 3.95%
  PAHANG 32,890 39,440 122,355.6822 21.34% 20.34% 25.38%
  PULAU PINANG 793 932 1,756.1872 0.51% 0.48% 0.36%
  PERAK 17,736 22,579 37,773.8565 11.51% 11.65% 7.84%
  PERLIS 77 59 137.2290 0.05% 0.03% 0.03%
  SELANGOR 5,179 6,632 11,504.4060 3.36% 3.42% 2.39%
  TERENGGANU 8,285 12,484 26,967.5962 5.38% 6.44% 5.59%
  SABAH 13,837 15,341 50,683.8114 8.98% 7.91% 10.51%
  SARAWAK 14,619 19,715 53,316.0617 9.49% 10.17% 11.06%
  JUMLAH KESELURUHAN 154,090 193,885 482,023.8877 100.00% 100.00% 100.00%
 • Bilangan Dan Peratus Pekebun Kecil Getah Mengikut Status Pekebun Kecil Dan Negeri
  NEGERI STATUS PEKEBUN KECIL PERATUSAN (%)
  Pemilik Pengusaha Pemilik Bukan Pengusaha Jumlah Tiada Jawapan Jumlah Keseluruhan Pemilik Pengusaha Pemilik Bukan Pengusaha Jumlah
  JOHOR 15,350 2,802 18,152 361 18,513 84.56% 15.44% 100.00%
  KEDAH 28,720 5,815 34,535 1,008 35,543 83.16% 16.84% 100.00%
  KELANTAN 31,257 12,056 43,313 4,301 47,614 72.17% 27.83% 100.00%
  MELAKA 5,510 1,794 7,304 85 7,389 75.44% 24.56% 100.00%
  NEGERI SEMBILAN 15,462 4,502 19,964 144 20,108 77.45% 22.55% 100.00%
  PAHANG 24,830 6,275 31,105 391 31,496 79.83% 20.17% 100.00%
  PULAU PINANG 535 243 778 39 817 68.77% 31.23% 100.00%
  PERAK 17,278 4,775 22,053 1,109 23,162 78.35% 21.65% 100.00%
  PERLIS 2,471 749 3,220 22 3,242 76.74% 23.26% 100.00%
  SELANGOR 3,107 1,502 4,609 95 4,704 67.41% 32.59% 100.00%
  TERENGGANU 11,299 3,156 14,455 243 14,698 78.17% 21.83% 100.00%
  SABAH 24,295 1,731 26,026 7,580 33,606 93.35% 6.65% 100.00%
  SARAWAK 111,166 1,908 113,074 1,112 114,186 98.31% 1.69% 100.00%
  JUMLAH 291,280 47,308 338,588 16,490 355,078 86.03% 13.97% 100.00%