Accessibility Tools

BILTAJUKMUAT TURUN
BAHAGIAN TANAM SEMULA DAN PERLADANGAN
1 Borang Permohonan Skim Pinjaman Koperasi PDF | Lihat
BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN
1 Borang Permohonan Pendaftaran Kontraktor Pengurusan Ladang RISDA PDF  | Lihat
2 Borang Tuntutan Pembelian Alat Komunikasi Mudah Alih PDF | Lihat
3 Borang Tuntutan Caj Bulanan / Bil. Alat Komunikasi Mudah Alih PDF | Lihat
BAHAGIAN PENTADBIRAN
1 Contoh Kulit Fail Meja PDF | Lihat
2 Kulit Fail Meja PPT
3 Borang Surat Perakuan Pemilikan Kenderaan PDF | Lihat
4 Borang Permohonan Pinjaman TKKR PDF | Lihat
5 Borang Tuntutan Takaful Am (Takaful Malaysia) PDF | Lihat
6 Borang Tuntutan Bayaran Balik Perubatan (MediExpress) PDF | Lihat
7 Borang Penyertaan TKKR PDF | Lihat
8 Borang Permohonan Sumbangan / Cenderahati Perkahwinan TKKR PDF | Lihat
9 Borang Permohonan Khairat Kematian TKKR PDF | Lihat
10 Borang Tuntutan Takaful Kemalangan Diri PDF | Lihat
11 Perjanjian Pinjaman TKKR PDF | Lihat
12 Borang Penyelenggaraan Kad Perakam Waktu PDF | Lihat
13 Borang Laporan Untuk Pertimbangan Tindakan Tatatertib PDF | Lihat
14 Syarat Permohonan Pinjaman dan Sumbangan TKKR PDF | Lihat
15 Borang WHISTLEBLOWING RISDA PDF | Lihat
16 Borang Pampasan SKKR (Takaful Ikhlas) PDF | Lihat
17 Borang Penyertaan SKKR Kakitangan PDF | Lihat
18 Borang Penyertaan SHPB Kakitangan 60 Tahun Kebawah PDF | Lihat
19 Borang Tuntutan SHPB ZIP
20 Borang Tuntutan SKKR ZIP
21 Borang Penyertaan Skim Kemalangan Diri Berkelompok (GPA) PDF | Lihat
22 Borang Pelantikan Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) / Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ) Di Kementerian/Jabatan/Agensi PDF | Lihat
23 Borang Penghantaran Dokumen Terperingkat Sulit/Terhad Melalui Mesin Faksimili PDF | Lihat
24 Borang Maklumat Pegawai Pengelasan Yang Telah Dilantik Di Bawah Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) PDF | Lihat
25 Borang Maklumat Pegawai Jawatan Keselamatan Berjadual (PJKB) PDF | Lihat
26 Borang Perlantikan Pegawai Awam Sebagai Pegawai Pengelas Mengikut Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972 PDF | Lihat
27 Borang Permohonan Mendaftar Fail RISDA PDF | Lihat
28 Borang Minit Fail Fizikal RISDA PDF | Lihat
29 Borang Pinjam Fail Oleh Agensi Luar PDF | Lihat
30 Permohonan Delete Rekod DDMS RISDA PDF | Lihat
31 Permohonan Membawa Fail Keluar Dari Kawasan Pejabat PDF | Lihat
32 Borang Penyelenggaraan Kad Perakam Waktu PDF | Lihat
33 Borang Tuntutan Kematian SHPB & SKKR - STMKB PDF | Lihat
34 Borang Tuntutan SHPB - STMKB PDF | Lihat
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
1 Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod PDF | Lihat
2 Borang Permohonan Cuti Gantian PDF | Lihat
3 Borang Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Keluar Negara Atas Urusan Persendirian PDF | Lihat
4 Borang Tuntutan Perjalanan (HRMIS) ZIP
5 Borang Permohonan Insurans Kesihatan Luar Negara PDF | Lihat
6 Borang Tuntutan Perjalanan (Takaful Malaysia) PDF | Lihat
7 Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas (LNPK) PDF | Lihat
8 Borang Pengisytiharan Kesihatan Diri (Personal Health Declaration Form) PDF | Lihat
9 Borang Surat Akuan Pinjaman Peribadi, Kenderaan , Komputer PDF | Lihat
10 Borang Surat Akuan Pinjaman Perumahan PDF | Lihat
11 Borang Permohonan Untuk Bertukar PDF | Lihat
12 Borang Pemeriksaan Kesihatan Komprehensif (PKK) PDF | Lihat
13 Borang Permohonan Pemeriksaan Kesihatan Komprehensif (PKK) PDF | Lihat
BAHAGIAN LATIHAN
1 Borang Penilaian Keberkesanan Latihan / Kursus PDF | Lihat
2 Borang Tempahan Penginapan Hujung Minggu Di Pusat Latihan PDF | Lihat
KELAB SUKAN WILAYAH RISDA
1 Borang Penyertaan Ahli KELAB SUKAN RISDA WILAYAH PERSEKUTUAN PDF | Lihat