Accessibility Tools

pic

WAN MOHD HAFIZ BIN WAN IBRAHIM
Director
Human Resource Management Division

 • Moto

   Modal Insan, Aset Utama RISDA

   

  Misi

   Menyediakan sumber manusia yang kompeten dan efisien.

   

  Visi

  Menjadi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Yang Komited Dan Profesional.

   

  Objektif

   Merancang dan mengenal pasti keperluan sumber manusia mengikut keperluan RISDA.

   Merancang dan melaksanakan secara berterusan program pembangunan sumber manusia bagi meningkatkan kompetensi dan kemajuan kerjaya.

   Menyediakan pengurusan dan pentadbiran sumber manusia yang efisien dalam membantu meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian.

  • Memfokus kepada perancangan strategik sumber manusia untuk memenuhi keperluan semasa dan akan datang.
  • Memperkasakan program "Pelan Penggantian Sumber Manusia" bagi melahirkan modal insan kelas pertama untuk membantu pencapaian matlamat RISDA.
  • Melaksanakan pengurusan sumber manusia mengikut strategi "put the right person at the right job at the right time at the right place" bagi memastikan sistem penyampaian yang efisien.
  • Struktur Organisasi.
  • Kenaikan pangkat dan laporan prestasi.
  • Merangka dan melaksanakan kursus-kursus untuk tujuan Penilaian Tahap Kecekapan.
  • Merangka dan melaksana semua jenis peperiksaan untuk tujuan pengesahan jawatan dan peningkatan secara lantikan.
  • Mengurus seminar, persidangan dan bengkel.
  • Melaksanakan program pembangunan personal.
  • Merancang dan mengenalpasti bidang kemahiran yang diperlukan.
  • Pengambilan / Lantikan.
  • Penggredan / agihan jawatan.
  • Skim Perkhidmatan.
  • Perancangan Sumber Tenaga Manusia.
 •  Pengarah

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan

   Unit Perancangan Tenaga Manusia & Organisasi

   Unit Pengurusan Kompetensi & HRMIS

   Unit Khidmat Sokongan