Accessibility Tools

test

WAN AHMAD MUZZAMMIL ARIEF BIN W MOHD MAHIDIN
Director
Information Technology Division

 • Moto

  Membina Imej Korporat RISDA.

   

  Misi

  Meningkatkan imej korporat RISDA ke mercu cemerlang.

   

  Visi

  Membentuk perhubungan antara organisasi dengan pelanggan secara professional dengan mendukung nilai-nilai murni dan etika penjawat awam.

   

  Objektif

   Membina identity korporat RISDA melalui aktiviti perhubungan awam, penerbitan dan audio visual, pameran serta aktiviti kebudayaan.

   Pengurusan khidmat pelanggan yang mesra dan berkualiti.

  • Menyediakan infrastruktur ICT yang utuh dan selamat.
  • Menyediakan perkakasan dan perisian computer yang memenuhi keperluan pengguna.
  • Menyediakan kemudahan ICT yang sesuai kepada staf RISDA mengikut perkembangan teknologi semasa.
  • Membangunkan system aplikasi/maklumat yang berintegrasi, kemaskini dan boleh dipercayai.
  • Menyediakan suasana dan persekitaran tempat kerja yang mesra ICT.
  • Menggalakkan perkongsian dan penyebaran maklumat secara elektronik.
  • Mempertingkatkan kegunaan ICT yang berkesan untuk menyokong pencapaian matlamat PSTM RISDA.
  • Melibatkan RISDA dalam usaha kerajaan untuk membangun dan melaksanakan projek ICT sector awam.
  • Menyenggara perkakasan, perisian dan rangkaian agar sentiasa dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan.
  • Membangunkan sistem maklumat/aplikasi berkomputer bagi fungsi yang telah dikenalpasti sama ada secara dalaman atau luaran.
  • Menyediakan kemudahan ICT yang sesuai kepada staf RISDA mengikut perkembangan teknologi semasa.
  • Memperoleh pakej aplikasi/perisian yang sesuai untuk kegunaan RISDA.
  • Memperakui cadangan pelupusan perkakasan ICT dari Pusat Tanggungjawab.
  • Menyediakan perkhidmatan multimedia dan laman web.
  • Melaksanakan program ICT kerajaan yang diperkenalkan dari semasa ke semasa.
  • Menyenggara system maklumat/aplikasi bagi memastikan operasi system berjalan lancer.
  • Menyediakan perancangan jangka panjang dan jangka pendek program pengkomputeran RISDA yang sejajar dan menyokong perancangan strategic RISDA.
  • Menyediakan khidmat bantuan teknikal kepada Pusat Tanggungjawab supaya downtime dapat dikurangkan.
  • Mewujudkan tatacara keselamatan ICT untuk dipatuhi oleh Pusat Tanggungjawab.
 •  Pengarah.

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan.

   Unit Penyenggaraan Sistem Dan Keselamatan.

   Unit Penyelidikan Dan Pembangunan Sistem.

   Unit Penyelenggaraan Perkakasan Dan Rangkaian.

   Unit Multimedia Dan Laman Web.