Accessibility Tools

MOHAMAD HILMI

MOHAMAD HILMI BIN ABDUL HAMID
Director
Finance and Budget Division

 • Moto

   Telus, Tepat, Cepat dan Mesra

   

  Misi

   Menjadikan Bahagian Kewangan dan Belanjawan Sebagai satu bahagian perkhidmatan kewangan yang unggul ke arah merealisasikan Visi dan Misi RISDA.

   

  Visi

  Pengurusan Kewangan yang Unggul dalam meneraju kemajuan pekebun kecil.

   

  Objektif

   Memperkasakan pengurusan kewangan disamping mengekalkan sijil bersih Penyata Kewangan RISDA.

  • Menyelenggara sistem kewangan yang berintegrasi dan mantap.
  • Pengurusan akaun amanah, deposit dan pelaburan mengikut peraturan yang ditetapkan.
  • Kawasan hasil terimaan dibuat dengan teratur.
  • Mencapai belanjawan berimbang.
  • Mengendali perolehan dan pengurusan aset yang cekap.
  • Peningkat kemahiran dan pengetahuan staf.
  • Mengurus belanjawan pembangunan dan mengurus belanjawan tahunan berasaskan belanjawan Rancangan Lima Tahun Malaysia
  • Memberi khidmat nasihat kewangan kepada Pengurusan RISDA dan anak syarikat.
  • Urusetia jawatankuasa perolehan RISDA.
  • Menguruskan Sistem Maklumat Bersepadu RISDA.
  • Menguruskan gaji staf RISDA.
  • Menguruskan akaun wang tidak dituntut.
  • Menguruskan pinjaman anak syarikat.
  • Melaksanakan tugas tenaga pengajar kepada staf kewangan RISDA.
  • Menyedia, menyemak dan mengemaskini Peraturan Kewangan RISDA dan anak syarikat.
  • Mengkaji, membentuk, membangun dan menyelenggara system kewangan computer RISDA.
  • Urusetia Lembaga Perolehan RISDA
  • Urusetia Tabung Akaun Amanah Pengurusan Harta
  • Menguruskan akaun amanah pengurusan harta.
  • Menyediakan Dasar Perakaunan RISDA dan anak syarikat.
  • Menguruskan akaun aset tetap.
  • Mengeluarkan waran perbelanjaan dan mengurus kepada setiap Pusat Tanggungjawab.
 •  Pengarah

   Unit Belanjawan

   Unit Pengurusan Wang

   Unit Pengurusan Akaun

   Unit Sistem Pengurusan Kewangan

   Unit Gaji dan Perolehan

   Unit Pentadbiran dan Kewangan

  • Menyediakan cadangan belanjawan tahunan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh kementerian (KKLW).
  • Mengeluarkan waran peruntukan tahunan kepada pusat tanggungjawab sebelum bermula tahun kewangan berkenaan.
  • Mengambil tindakan keatas permohonan tambahan pindaan peruntukan dalam masa 7 hari dari tarikh menerima permohonan yang lengkap.
  • Menyiapkan penyata kewangan tahunan RISDA yang sempurna selewat-lewatnya pada 31 Mac.
  • Mengeluarkan cek dalam tempoh 4 hari kerja selepas baucar bayaran yang sempurna diterima.
  • Membuat pembayaran gaji dan caruman- caruman wajib tiap-tiap bulan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
  • Mengeluarkan penyata pengajian tahunan untuk JHDN bagi semua kakitangan pada akhir Februari tahun berikutnya.