Accessibility Tools

BKK

MUHAMMAD ADNIN BAKIR BIN ABU BAKAR
Director
Corporate Communication Division

 • Moto

  Membina Imej Korporat RISDA

   

  Misi

  Meningkatkan imej korporat RISDA ke mercu cemerlang.

   

  Visi

  Membentuk perhubungan antara organisasi dengan pelanggan secara professional dengan mendukung nilai-nilai murni dan etika penjawat awam.

   

  Objektif

  Membina identity korporat RISDA melalui aktiviti perhubungan awam, penerbitan dan audio visual, pameran serta aktiviti kebudayaan.

  Pengurusan khidmat pelanggan yang mesra dan berkualiti

  • Memastikan semua acara di seluruh negara mengikut standard amalan korporat mengikut arahan yang dikeluarkan.
  • Membina imej RISDA yang lebih baik di kalangan pelanggan justeru menghasilkan keluasan pelanggan yang lebih tinggi berhubung perkhidmatan.
  • Menggalakkan perkongsian maklumat dengan penyebaran aktiviti dan program RISDA menerusi media cetak dan elektronik.
  • Bertindak sebagai penasihat dalam pengurusan acara, penerbitan, media cetak dan elektronik
  • Membentuk warga RISDA yang mesra pelanggan dengan berlandaskan prinsip nilai-nilai murni.
 • Unit Pentadbiran & Kewangan

  • Bertanggungjawab menguruskan pentadbiran meliputi urusan cuti, kad perakam waktu, surat menyurat, sistem fail, disiplin, alat tulis, keselamatan pejabat dan kebersihan pejabat
  • Bertanggungjawab menguruskan sumber manusia meliputi urusan perjawatan, tanggung kerja, elaun, penilaian prestasi serta kebajikan kakitangan.
  • Bertanggungjawab mengurus kewangan meliputi urusan penyediaan baucer bayaran, panjar wang runcit, pesanan tempatan, perolehan, peruntukan belanja mengurus dan pembangunan, aset dan inventori.
  • Bertanggungjawab mengurus mesyuarat bahagian.
  • Bertanggungjawab mengurus Jawatankuasa Tabung Peningkatan Imej RISDA (TPIR)
  • Bertanggungjawab mengurus kumpulan seni dan kebudayaan/Briged Seni RISDA serta mesyuarat

  Unit Perhubungan Awam & Pengurusan Acara

  • Bertanggungjawab menguruskan pentadbiran meliputi urusan cuti, kad perakam waktu, surat menyurat, sistem fail, disiplin, alat tulis, keselamatan pejabat dan kebersihan pejabat
  • Bertanggungjawab menguruskan sumber manusia meliputi urusan perjawatan, tanggung kerja, elaun, penilaian prestasi serta kebajikan kakitangan.
  • Bertanggungjawab mengurus kewangan meliputi urusan penyediaan baucer bayaran, panjar wang runcit, pesanan tempatan, perolehan, peruntukan belanja mengurus dan pembangunan, aset dan inventori.
  • Bertanggungjawab mengurus mesyuarat bahagian
  • Bertanggungjawab mengurus Jawatankuasa Tabung Peningkatan Imej RISDA (TPIR)
  • Bertanggungjawab mengurus kumpulan seni dan kebudayaan/Briged Seni RISDA serta mesyuarat

  Unit Perhubungan Pelanggan & Pengurusan Aduan

  • Bertanggungjawab dan memantau Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA).
  • Bertanggungjawab memantau dan menguruskan maklum balas isu-isu semasa berkaitan RISDA di semua saluran aduan awam mengikut piawaian Biro Pengaduan Awam dan Garis Panduan Pengurusan Aduan Awam RISDA serta melaporkan isu-isu aduan berbangkit di Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah RISDA (JAR) untuk penambahbaikan perkhidmatan.
  • Bertanggungjawab menyelaras mesyuarat atau bengkel pengurusan aduan peringkat negeri secara berkala.
  • Bertanggungjawab merancang dan mengurus aktiviti pengurusan pelanggan mengikut piawaian Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2008 (PKPA) (Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan).
  • Bertanggungjawab mengadakan Hari Khidmat Pelanggan secara fizikal atau atas talian secara berkala.

  Unit Komunikasi Strategik

  • Bertanggungjawab merancang dan mengurus pembangunan jenama, strategi penceritaan dan kandugan kreatif untuk pemasaran organisasi dalam semua format media serta saluran media dengan merujuk kepada strategi pemerkasaan imej korporat dan pelan media jabatan.
  • Bertanggungjawab merancang, mengurus, menerbit dan mendokumentasikan bahan maklumat bagi setiap dasar, peranan, program dan aktiviti serta Majlis rasmi jabatan melalui penerbitan bahan cetakan, elektronik dan media baharu seperti buletin, risalah, álbum, rakaman foto dan video, dokumentari, pesanan perkhidmatan (PSA) bagi tujuan edaran, rujukan dan penyampaian informasi kepada pihak awam dan pelanggan.
  • Bertanggungjawab merancang dan mengurus kajian persepsi isu-isu semasa serta análisis pendapat khalayak menerusi pelbagai platform digital untuk penambahbaikan penyampaian maklumat.
  • Bertanggungjawab mengurus bahan-bahan pameran di galeri, pameran jabatan secara jemputan oleh agensi berkaitan dan bekerjasama dengan Unit Perhubungan Pelanggan dan Pengurusan Aduan untuk mengadakan Hari Khidmat Pelanggan secara bergerak atau fizikal.
  • Bertanggungjawab mengurus dan menyelaras mesyuarat atau bengkel pasukan social media jabatan
  • Bertanggungjawab menguruskan akaun media social jabatan dengan memastikan isi kandungan sentiasa dikemaskini dengan program/aktiviti jabatan dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan perkhidmatan RISDA.
 •  Pengarah

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan

   Unit Perhubungan Awam & Pengurusan Acara

   Unit Penerbitan & Pameran

   Unit Khidmat Pelanggan & Tugas-tugas Khas