Alat Kebolehcapaian

 Bil   Nama   Jawatan   Gred      PT Asal  PT Baharu  Tarikh Kuatkuasa  Catatan
1. Nor Adila Binti Mohd Shukri Pegawai Pertanian G48 Bahagian Produktiviti dan Pemasaran Bahagian Program Khas 4.6.2024  
2. Faizah Binti Ahmad Pegawai Pertanian G44 Bahagian Program Khas Bahagian Produktiviti dan Pemasaran 4.6.2024  
3. Dara Binti Sarimin Pegawai Pertanian G44 Bahagian Pengembangan dan Pemindahan Teknologi Bahagian Inspektorat dan Audit Dalam 4.6.2024  
4. Aini Ruhamaa Binti Abdullah Pegawai Pertanian G44 Pejabat RISDA Negeri Sembilan Bahagian Pengembangan dan Pemindahan Teknologi 4.6.2024  
5. Mohd Muazrul Bin Mangsor Pegawai Pertanian G41/G44 RISDA Plantation Sdn. Bhd. Bahagian Pengembangan dan Pemindahan Teknologi 4.6.2024  
6. Muhamad Shairazi Bin Supian Pegawai Pertanian G41 Bahagian Pengembangan dan Pemindahan Teknologi Pejabat RISDA Negeri Sembilan 4.6.2024  
7. Rozana Binti Mohamed Razali Pegawai Tadbir N41/N44 Bahagian Kewangan dan Belanjawan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 4.6.2024  
8. Rakinah Binti Amran Pegawai Tadbir N41/N44 Pejabat RISDA Negeri Melaka Bahagian Kewangan dan Belanjawan 4.6.2024  
9. Nur Azhana Binti Mohamed Alang Pegawai Tadbir N41/N44(M) Bahagian Teknologi Maklumat Bahagian Komunikasi Korporat 4.6.2024