Alat Kebolehcapaian

 Bil   Nama   Jawatan    Gred      PT Asal  PT Baharu  Tarikh Kuatkuasa  Catatan
1. Laila Syarafeqah Binti Muhamad Rafi Penolong Akauntan W29 Pejabat RISDA Daerah Setiu Pejabat RISDA Daerah Hulu Terengganu 16.5.2024  
2. Rahimah Binti Mohd Rasid Penolong Akauntan W29 Pejabat RISDA Daerah Hulu Terengganu Pejabat RISDA Daerah Marang/Kuala Terengganu 16.5.2024  
3. Nurshuhada Binti Mansor Penolong Akauntan W29 Pejabat RISDA Negeri Terengganu Pejabat RISDA Daerah Marang/Kuala Terengganu 16.5.2024