Alat Kebolehcapaian

MAHATHIR

MUHAMAD MAHATHIR BIN ABDUL RAHIM
Pengarah
Bahagian Latihan

 • Moto

   "Latihan Memacu Transformasi Kemahiran"

   

  Misi

   Menyediakan latihan yang komprehensif berdasarkan keperluan pekebun kecil dan staf RISDA.

   

  Visi

  Latihan sebagai satu khidmat sokongan dalam melahirkan modal insan yang berkualiti, berdaya maju dan berdikari.

   

  Objektif

   Memastikan pekebun kecil, staf RISDA dan staf anak syarikat RISDA menerima latihan yang bersesuaian selaras dengan konsep "Back to Basic".

   Membentuk sumber manusia dikalangan pekebun kecil dan staf RISDA yang berkualiti, berpengetahuan, berdikari dan mampu menghadapi cabaran yang global.

   Menyediakan kemudahan dan merealisasikan pembelajaran sepanjang hayat.

 • Pekebun Kecil

  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta membentuk sikap yang positif kearah melahirkan pekebun kecil termasuk generasi muda yang berdaya saing dan membudayakan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).

  Staf RISDA

  Latihan yang berinformatif dalam usaha membentuk staf RISDA yang berpengetahuan dan berkemahiran kearah malahirkan organisasi RISDA yang berpembelajaran (Learning Organization).

  Infrastruktur

  Mempertingkatkan kemudahan disemua Institut Latihan RISDA agar kondusif dan bersesuaian dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat untuk pekebun kecil dan staf RISDA.

  • Merancang, melaksanan, memantau dan menilai latihan pekebun kecil dan latihan staf.
  • Menyediakan bajet untuk pembiayaan latihan.
  • Mewujudkan sinergi latihan antara agensi kerajaan.
 •  Pengarah

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan

   Unit Latihan Staf

   Unit Latihan Pekebun Kecil