Alat Kebolehcapaian

BPK

NOR AZWA BINTI MD SALIM
Pengarah
Bahagian Program Khas

 • Moto

  Buat Sampai Sempurna.

   

  Misi

  Melaksanakan program pembangunan sosioekonomi secara holistik dan menyeluruh.

   

  Visi

  Meningkatkan pembangunan kualiti hidup masyarakat luar bandar.

   

  Objektif

   Untuk mencapai key performance indicator (KPI) di semua peringkat program-program yang ditetapkan oleh Kementerian dan RISDA.

  • Melaksanakan semua program yang diberi mengikut “Pelan Tindakan Kerja”.
  • Menjalin hubungan kerja yang erat dengan Kementerian.
  • Bekerjasama dengan Kerajaan Negeri dan Agensi yang terlibat dalam Pembangunan kualiti hidup masyarakat luar bandar di semua peringkat.
  • Menggunakan khidmat kepakaran Bahagian dan Anak Syarikat di RISDA secara maksimum bagi mencapai objektif yang ditetapkan.
 • Unit Pentadbiran & Kewangan

  • Menyelia dan mengurus pentadbiran pejabat.
  • Mengurus dan menyelenggara penerimaan/ penyimpanan/ pelupusan aset.
  • Mengawal dan menyemak peruntukan belanja mengurus, belanja pembangunan, wang projek Kementerian dan panjar wang runcit.

  Unit Pembangunan Ladang

  • Ladang Sejahtera – (getah/sawit) Agropolitan Gahai, Chemomoi, Ganda, Gunung Sadok, PROSDET Pantos.
  • Ladang Komersial – (cashdrop) Agropolitan Gahai, Chemomoi, Ganda.
  • Projek Bersepadu Ekonomi Kampung (PROSPEK):
   • mengurus, melaksana dan memantau projek agropolitan, PROSDET & PROSPEK.
   • kawalan peruntukan dan perbelanjaan kewangan.
   • Penyediaan laporan dan mesyuarat PLMLB/ Kementeriam/ agensi luar/ perunding / kontraktor.

  Unit Pembangunan Prasarana

  • Rumah Bina Negara (RBN).
  • Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT).
  • Pembangunan Penempatan Agropolitan.
  • Program Penyusunan Masyarakat Setempat (PPMS).
  • Penyusunan Semula Kampung (PSK).
  • Mengurus, melaksana dan memantau projek pembangunan Prasarana.
  • Kawalan peruntukan & perbelanjaan kewangan.
  • Penyediaan laporan & kemajuan projek.
  • Mesyuarat dengan Kementerian/ Agensi luar/ Perbankan/.
  • Perunding/ Kontraktor.

  Unit Pembangunan Desa

  • Agensi Pembayaran projek KPLB.
  • Selaras Wang Pegurusan Projek.
  • Program Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR).
  • Gerakan Desa Wawasan (GDW).
  • Program Latihan Kemahiran & Kerjaya (PLKK).
  • Desa Lestari.
  • Mini Rural Transformation Centre (RTC).
  • Elaun JKKKK/ JKKKP.
  • Special Task Force (STF400M)/ Touch Point Project.
  • The ASEAN + 3 Village Leader Exchange Programme.
  • Urusetia Induk Majlis KPLB.
  • Panel Penilai Snugerah Desa Perdana/ Desa Cemerlang/ ADS1M.
  • Kawalan peruntukan & perbelanjaan Kewangan.
  • Penyediaan laporan.
  • Mesyuarat dengan Kementerian dan agensi luar.
 •  Pengarah

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan

   Unit Pembangunan Prasarana

   Unit Pembangunan Desa

   Unit Pembangunan Ladang