Accessibility Tools

 Bil   Nama   Jawatan    Gred      PT Asal  PT Baharu  Tarikh Kuatkuasa  Catatan
1. Moradila binti Abd. Moris Peg. Tadbir N44 Pejabat RISDA Negeri Terengganu Bhg. Dasar & Perancangan Strategik 15.12.2023