Accessibility Tools

BKJ

MOHAMAD FAREEK BIN SAIDIN
Director
Engineering Services Division

 • Moto

  Accuracy Towards Perfection.

   

  Misi

  Meningkatkan Professionalisme dan jati diri warga BKJ.

   

  Visi

  Menjadi penyedia khidmat kejuruteraan berkualiti.

   

  Objektif

   Memastikan pengurusan penyenggaraan bangunan, kemudahan dan projek prasarana asas pertanian/ infrastruktur dilaksanakan dengan berkualiti mengikut spesifikasi dan porfesional.

  • Menjayakan khidmat pengurusan teknikal dan kontrak dalam urusan pembinaan.
  • Pembentukan sikap minda yang positing dengan penyerapan semangat baru merasakan diri sentiasa sebagai insan yang baru berlandaskan penghantaran nilai diri sendiri sebagai insan yang unik memiliki pakej segala keistimewaan, bakat, kebolehan dan kemampuan melaksanakan tugasan kearah pencapaian matlamat RISDA.
  • Mengekalkan pengetahuan teknikal dan kemahiran pegawai kejuruteraan yang kompeten dan berdaya saing secara Continuous Professional Development (CPD).
  • Tindakan proaktif dalam memastikan kerja-kerja penyenggaraan bangunan dilaksanakan mengikut tempoh bertindak.
  • Pembahagian kerja mengikut bidang kepakarang anggota kejuruteraan.
  • Memastikan kualiti dan mempercepatkan pelaksanaan projek prasarana untuk pekebun kecil.
  • Merancang, menyelaras, mengawas dan memantau kerja-kerja pelaksanaan pembinaan pelbagai bangunan RISDA.
  • Melaksana, menyelaras dan memantau kerja-kerja baik pulih dan penyenggaraan bangunan Ibu Pejabat (Termasuk pepasangan) dan bangunan RISDA di Negeri, Daerah dan Stesen oleh Jurutera Penyenggaraan.
  • Memantau, menyelaras dan mengawas kerja-kerja bidang ukur bahan untuk projek pembinaan, penyenggaraan dan baik pulih merangkumi penyediaan dokumen tender/sebutharga, senarai Bill of Quantity, penyediaan laporan penilaian tender/sebutharga.
  • Melaksanakan kerja-kerja rekabentuk kejuruteraan dan menyediakan pelan dan khidmat teknikal yang diminta oleh bahagian/ Pusat tanggungjawab.
  • Memantau, menyelaras dan mengawas kerja-kerja pelaksanaan projek prasarana asas pertanian rangkaian jalan dalam kebun pekebun kecil di peringkat PRN/PT.
 •  Pengarah

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan

   Unit Unit Rekabentuk, Ukurbahan & Kontrak

   Unit Bangunan

   Unit Penyenggaraan Bangunan