PANDUAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN 1GOVUC

Bil
Perkara
Alamat / URL / Manual / Keterangan
1

Laman web webmail 1GovUC

https://webmail.1govuc.gov.my
2

Panduan membetulkan masalah browser sekiranya tidak boleh buka Webmail 1GovUC

http://www.risda.gov.my/panduan1govuc/error_browser.html
3
Panduan konfigurasi mailbox bagi phone Android.
http://www.1govuc.gov.my/doc/160509-Konfigurasi-Mailbox-1GovUC-Pada-Android-v2.pdf
4

Panduan konfigurasi mailbox bagi phone iphone.

http://www.1govuc.gov.my/doc/260314JAL_Mobile_iPhone.pdf
5

Panduan konfigurasi mailbox di MS Outlook

(Bagi pengguna pakej B dan C sahaja)

http://www.1govuc.gov.my/doc/Latihan-IT-Admin-Microsoft-Outlook-2010.pdf
6

Kemaskini maklumat profail email anda (PENTING)

Diharapkan anda dapat menyemak/mengemaskini maklumat peribadi anda

https://ipms.1govuc.gov.my

Format username untuk login:

1govuc\pengguna.risda

7

Berkenaan email (akaun)

 

Email anda adalah kekal seperti contoh: ahmad@risda.gov.my

Untuk cetakan pada business card, itulah email yang akan dicetak.

Cuma untuk tujuan login/username di Webmail 1GovUC,

Anda perlu isikan dalam format:-

1govuc\ahmad.risda

ataupun

ahmad.risda@1govuc.gov.my

iaitu penambahan .risda di belakang

Password sementara sekiranya belum pernah login, boleh hubungi UC Admin bagi Ibu Pejabat ataupun UC Admin bagi Negeri (FA 29 Negeri)

8

Berkenaan password

 

Polisi Password:
* Kuatkuasa sejarah password 4 sejarah kataluan
* Maksimum umur password 90 hari - akan minta ditukar selepas itu
* Minimum umur katalaluan 0 hari
* Minimum panjang password 12 aksara
* Password tidak boleh mengandungi nama akaun/nama pengguna
* Mempunyai Aksara daripada kategori berikut:-
1. Huruf besar
2. Huruf kecil
3. Nombor (0 -9)
4. Simbol ( contoh : !, @, #, $, %, &)

 

Untuk menukar password, sila ikut langkah seperti gambar di bawah

Klik Change password

Masukkan password semasa dan selepas itu masukkan password baru beserta pengesahan (Confirm new password)

Klik save

9
Link untuk muat turun software:

Microsoft Outlook 2010

https://onedrive.live.com/redir?resid=405D5D8190AE6B48!107&authkey=!ACEBS-O5XJhLt4M&ithint=file%2czip

10
Permasalahan/rujukan lanjut

Anda boleh merujuk UC Admin Ibu Pejabat (Masalah-masalah berkaitan 1GovUC/terlupa password bagi pengguna di Ibu Pejabat

1) En. Huzaifah (Ext 303)

2) Pn. Azrena (Ext 527)

3) En. Juraimi (Ext 818)

ataupun

UC Admin bagi Negeri (FA 29 Negeri) bagi masalah terlupa password bagi pengguna-penguna di peringkat negeri.

- Pasukan 1GovUC RISDA -