fb   twitter   youtube   ig   soalan lazim2    hubungi kami2    aduan2   petalaman3

 BORANG UMUM

 Bil  Borang  Lampiran
01 Borang Permohonan Kursus Asas Pengurusan Ladang Untuk Kontraktor Pertanian  
02 Borang Keahlian PERSADA  
03 Borang Tanam Semula TS 11(Pin.1_09)  
04 Borang Permohonan Pemulangan Wang Ses Terlebih Kutip  
05 Borang Maklumat Terperinci Getah Import Dalam Getah Sebatian Yang Dieksport  
06 Penjelasan Terperinci Borang Pemohonan Tuntutan Pemulangan Ses Tanam Semula Bagi Getah Sebatian  
07 Borang Permohonan Skim Biasiswa Anak Pekebun Kecil  
08 Borang Permohonan Skim Pinjaman Am  
09 Borang Permohonan Skim Pinjaman Pengajian Boleh Ubah  
10 Borang Permohonan Program Aktiviti Ekonomi Tambahan RISDA  
11 Borang Saraubat (1/09)  
12 Borang Permohonan Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)  
13 Borang Setuju Terima Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)  
14 Surat Akuan Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)  
15 Surat Status Permohonan Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)  
16 Format Kertas Kerja Projek Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)  
17 Borang Aduan Kad Pengenalan Pekebun Kecil (SIC)  
18 Borang Penghantaran/Penerimaan Kad Pengenalan Pekebun Kecil (SIC)  
19 Borang Permohonan Skim Bantuan Yayasan RISDA (Pindaan 2023)  
20 Borang Penyertaan SKKR Pesara  
21 Borang Penyertaan SHPB 60 Tahun Keatas Dan Pesara APB ALP 65 Tahun Ke Bawah  
22 Borang Penyertaan SHPB APB-ALP 66 Tahun - 74 Tahun  
23 Borang Rancangan Tanam Baru Berkelompok (RTBB)  
24 Tatacara Permohonan Pengecualian Ses Getah Tanam Semula  
   - Borang KS1 : Permohonan Pengecualian Ses Tanam Semula Getah Asli Tempatan / Getah Sebatian / Getah import  
   - Borang-KS1 (Lampiran 1) : Maklumat Senaris Getah Yang Dibeli  
   - Borang-KS1 (Lampiran 2) : Maklumat Getah Yang Dieksport  
   - Borang-KS2 : Permohonan Pengecualian Ses Untuk Getah Import Atau Dari Sabah / Sarawak  
   - Borang-KS3 (Laporan) : Laporan Pengecualian Ses  

 

BORANG KAKITANGAN RISDA

 Bil  Borang  Lampiran
01 Borang Permohonan Pendaftaran Kontraktor Pengurusan Ladang RISDA  
02 Contoh Kulit Fail Meja  
03 Kulit Fail Meja  
04 Borang Surat Perakuan Pemilikan Kenderaan  
05 Borang Penilaian Keberkesanan Latihan / Kursus  
06 Borang Permohonan Pinjaman TKKR  
07 Borang Tuntutan Takaful Am (Takaful Malaysia)  
08 Borang Tuntutan Bayaran Balik Perubatan (MediExpress)  
09 Borang Penyertaan TKKR  
10 Borang Permohonan Sumbangan / Cenderahati Perkahwinan TKKR  
11 Borang Permohonan Khairat Kematian TKKR  
12 Borang Tuntutan Takaful Kemalangan Diri  
13 Borang Tempahan Penginapan Hujung Minggu Di Pusat Latihan  
14 Perjanjian Pinjaman TKKR  
15 Borang Permohonan Skim Pinjaman Koperasi   
16 Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod  
17 Borang Penyelenggaraan Kad Perakam Waktu  
18 Borang Permohonan Cuti Gantian  
19 Borang Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Keluar Negara Atas Urusan Persendirian  
20 Borang Tuntutan Perjalanan (HRMIS)  
21 Borang Laporan Untuk Pertimbangan Tindakan Tatatertib  
22 Syarat Permohonan Pinjaman dan Sumbangan TKKR  
23 Borang WHISTLEBLOWING RISDA  
24 Borang Permohonan Insurans Kesihatan Luar Negara  
25 Borang Pampasan SKKR (Takaful Ikhlas)  
26 Borang Penyertaan SKKR Kakitangan  
27 Borang Penyertaan SHPB Kakitangan 60 Tahun Kebawah  
28 Borang Tuntutan SHPB  
29 Borang Tuntutan SKKR  
30 Borang Penyertaan Skim Kemalangan Diri Berkelompok (GPA)  
31 Borang Pelantikan Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) / Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ) Di Kementerian/Jabatan/Agensi  
32 Borang Penghantaran Dokumen Terperingkat Sulit/Terhad Melalui Mesin Faksimili  
33 Borang Maklumat Pegawai Pengelasan Yang Telah Dilantik Di Bawah Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)  
34 Borang Maklumat Pegawai Jawatan Keselamatan Berjadual (PJKB)  
35 Borang Perlantikan Pegawai Awam Sebagai Pegawai Pengelas Mengikut Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972  
36 Borang Permohonan Mendaftar Fail RISDA  
37 Borang Minit Fail Fizikal RISDA  
38 Borang Pinjam Fail Oleh Agensi Luar  
39 Permohonan Delete Rekod DDMS RISDA  
40 Permohonan Membawa Fail Keluar Dari Kawasan Pejabat  
41 Borang Tuntutan Perjalanan (Takaful Malaysia)  
42 Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas (LNPK)
43 Borang Penyelenggaraan Kad Perakam Waktu
44 Borang Tuntutan Pembelian  Alat Komunikasi Mudah Alih 
45 Borang Pengisytiharan Kesihatan Diri (Personal Health Declaration Form)
46 Borang Surat Akuan Pinjaman Peribadi, Kenderaan , Komputer
47 Borang Surat Akuan Pinjaman Perumahan
48 Borang Penyertaan Ahli KELAB SUKAN RISDA WILAYAH PERSEKUTUAN
49 Borang Tuntutan Caj Bulanan / Bil. Alat Komunikasi Mudah Alih 
50 Borang Permohonan Untuk Bertukar
51 Borang Tuntutan Kematian SHPB & SKKR - STMKB
52 Borang Tuntutan SHPB - STMKB
53 Borang Pemeriksaan Kesihatan Komprehensif (PKK)
54 Borang Permohonan Pemeriksaan Kesihatan Komprehensif (PKK)