fb   twitter   youtube   ig   soalan lazim2    hubungi kami2    aduan2   petalaman3

Laman Utama > Sumber > Muat Turun > Borang-borang

 Bil  Borang  Lampiran
01 Borang Permohonan Kursus Asas Pengurusan Ladang Untuk Kontraktor Pertanian  
02 Borang Keahlian PERSADA  
03 Borang Tanam Semula TS 11(Pin.1_09)  
04 Borang Permohonan Pendaftaran Kontraktor Pengurusan Ladang RISDA  
05 Contoh Kulit Fail Meja  
06 Kulit Fail Meja  
07 Borang Surat Perakuan Pemilikan Kenderaan  
08 Borang Penilaian Keberkesanan Latihan / Kursus  
09 Borang Permohonan Pemulangan Wang Ses Terlebih Kutip  
10 Borang Maklumat Terperinci Getah Import Dalam Getah Sebatian Yang Dieksport  
11 Penjelasan Terperinci Borang Pemohonan Tuntutan Pemulangan Ses Tanam Semula Bagi Getah Sebatian  
12 Borang Permohonan Pinjaman TKKR  
13 Borang Tuntutan Takaful Am (Takaful Malaysia)  
14 Borang Tuntutan Bayaran Balik Perubatan (MediExpress)  
15 Borang Penyertaan TKKR  
16 Borang Permohonan Sumbangan / Cenderahati Perkahwinan TKKR  
17 Borang Permohonan Khairat Kematian TKKR  
18 Borang Tuntutan Takaful Kemalangan Diri  
19 Borang Tempahan Penginapan Hujung Minggu Di RISTEC  
20 Borang Permohonan Skim Biasiswa Anak Pekebun Kecil  
21 Perjanjian Pinjaman TKKR  
22 Borang Permohonan Skim Pinjaman Koperasi   
23 Borang Permohonan Skim Pinjaman Am  
24 Borang Permohonan Skim Pinjaman Pengajian Boleh Ubah  
25 Borang Permohonan Program Aktiviti Ekonomi Tambahan RISDA  
26 Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod  
27 Borang Penyelenggaraan Kad Perakam Waktu  
28 Borang Permohonan Cuti Gantian  
29 Borang Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Keluar Negara Atas Urusan Persendirian  
30 Borang Saraubat (1/09)  
31 Borang Permohonan Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)  
32 Borang Setuju Terima Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)  
33 Surat Akuan Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)  
34 Surat Status Permohonan Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)  
35 Format Kertas Kerja Projek Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)  
36 Borang Aduan Kad Pengenalan Pekebun Kecil (SIC)  
37 Borang Penghantaran/Penerimaan Kad Pengenalan Pekebun Kecil (SIC)  
38 Yayasan RISDA: Skim Insentif Pelajar IPT  
39 Yayasan RISDA: Skim Bantuan Pesakit Kronik  
40 Borang Tuntutan Perjalanan (HRMIS)  
41 Borang Laporan Untuk Pertimbangan Tindakan Tatatertib  
42 Syarat Permohonan Pinjaman dan Sumbangan TKKR  
43 Borang WHISTLEBLOWING RISDA  
44 Borang Permohonan Insurans Kesihatan Luar Negara  
45 Borang Pampasan SKKR (Takaful Ikhlas)  
46 Borang Penyertaan SKKR Kakitangan  
47 Borang Penyertaan SKKR Pesara  
48 Borang Penyertaan SHPB Bawah 60 Tahun (Kakitangan)  
49 Borang Penyertaan SHPB Bawah 65 Tahun (Pesara)  
50 Borang Penyertaan SHPB 65 Tahun Keatas  
51 Borang Tuntutan SHPB  
52 Borang Tuntutan SKKR  
53 Borang Penyertaan Skim Kemalangan Diri Berkelompok (GPA)  
54 Borang Pelantikan Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) / Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ) Di Kementerian/Jabatan/Agensi  
55 Borang Penghantaran Dokumen Terperingkat Sulit/Terhad Melalui Mesin Faksimili  
56 Borang Maklumat Pegawai Pengelasan Yang Telah Dilantik Di Bawah Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)  
57 Borang Maklumat Pegawai Jawatan Keselamatan Berjadual (PJKB)  
58 Borang Perlantikan Pegawai Awam Sebagai Pegawai Pengelas Mengikut Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi 1972  
59 Borang Permohonan Mendaftar Fail RISDA  
60 Borang Minit Fail Fizikal RISDA  
61 Borang Pinjam Fail Oleh Agensi Luar  
62 Permohonan Delete Rekod DDMS RISDA  
63 Permohonan Membawa Fail Keluar Dari Kawasan Pejabat  
64 Borang Tuntutan Perjalanan (Takaful Malaysia)  
65 Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas (LNPK)
66 Borang Penyertaan SKIM KEMALANGAN DIRI BERKELOMPOK (GPA)
67 Borang Penyelenggaraan Kad Perakam Waktu
68 Borang Tuntutan Pembelian  Alat Komunikasi Mudah Alih 
69 Borang Pengisytiharan Kesihatan Diri (Personal Health Declaration Form)
70 Borang Surat Akuan Pinjaman Peribadi, Kenderaan , Komputer
71 Borang Surat Akuan Pinjaman Perumahan
72 Borang Penyertaan Ahli KELAB SUKAN RISDA WILAYAH PERSEKUTUAN
73 Borang Tuntutan Caj Bulanan / Bil. Alat Komunikasi Mudah Alih 
74 Borang Permohonan Untuk Bertukar
75 Borang Tuntutan Kematian SHPB & SKKR - STMKB
76 Borang Tuntutan SHPB - STMKB
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube