LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT APRIL 2014
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.  17,514  99.90  17  0.10  17,531
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.  8,119  99.98  2  0.02  8,121
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.  17,092  99.73  46  0.27  17,138
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  12,420  100  0  0  12,420
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA APRIL 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  314  307  97.77
2 PERAK  384  319  83.07
3 PAHANG  539  406  75.32
4 KEDAH  159  122  76.73
5 NEGERI SEMBILAN  285  172  60.35
6 KELANTAN  787  776  98.60
7 TERENGGANU  415  302  72.77
8 MELAKA  135  124  91.85
9 SELANGOR  15  7  46.67
10 PULAU PINANG  5  5  100.00
11 PERLIS  17  17  100.00
12 SARAWAK  119  99  83.19
13 SABAH  75  0  0.00
  JUMLAH  3,249  2,656  81.75
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA APRIL 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  250  178  71.20
2 PERAK  337  200  59.35
3 PAHANG  369  295  79.95
4 KEDAH  7  3  42.86
5 NEGERI SEMBILAN  189  55  29.10
6 KELANTAN  668  657  98.35
7 TERENGGANU  216  91  42.13
8 MELAKA  64  62  96.88
9 SELANGOR  13  8  61.54
10 PULAU PINANG  4  2  50.00
11 PERLIS  0  0  0
12 SARAWAK  38  9  23.68
13 SABAH  85  22  25.88
  JUMLAH  2,240  1,582  70.63
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT APRIL 2014
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR  1,085  1,083  100.00
2 PERAK  1,433  1,430  100.00
3 PAHANG  2,403  2,400  100.00
4 KEDAH  3,596  3,595  100.00
5 NEGERI SEMBILAN  1,403  1,383  99.00
6 KELANTAN  3,323  3,322  100.00
7 TERENGGANU  1,064  1,059  100.00
8 MELAKA  813  811  100.00
9 SELANGOR  131  130  99.00
10 PULAU PINANG  47  42  89.00
11 PERLIS  191  191  100.00
12 SARAWAK  1,163  1,161  100.00
13 SABAH  486  485  100.00
  JUMLAH  17,138  17,092  99.73
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube