LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JANUARI 2013
 Bil  Piagam Pelanggan RISDA  Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan  
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.  4,157  99.98  1  0.02  4,158
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.  1,533  99.16  13  0.84  1,546
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.  2,452  99.27  18  0.73  2,470
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  8,446  100  0  0  8,446

 

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA JANUARI 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1 KEDAH  -  0  0
2 SELANGOR  -  0  0
3 JOHOR  19  18  94.74
4 NEGERI SEMBILAN  -  0  0
5 PAHANG  -  -  0
6 TERENGGANU  3  -  0
7 PULAU PINANG  -  0  0
8 PERLIS  -  0  0
9 MELAKA  4  4  100
10 SARAWAK  -  -  0
11 KELANTAN  24 22  91.67
12 PERAK  -  -  0
13 SABAH  -  0  0
  JUMLAH  50  44  88

 

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA JANUARI 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 PERLIS  50  50  100
2 JOHOR  549  525  95.63
3 NEGERI SEMBILAN  569  348  61.16
4 PAHANG  1,472  673  45.72
5 SELANGOR  38  2  5.26
6 PULAU PINANG  38  0  0
7 SABAH  263  71  27
8 MELAKA  319  319  100
9 SARAWAK  1,355  1,165  85.98
10 TERENGGANU  765  555  72.55
11 KELANTAN  1,999  1,539  76.99
12 PERAK  901  641  71.14
13 KEDAH  1,195  1,142  95.56
  JUMLAH  9,513  7,030  73.90

 

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT JANUARI 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 MELAKA  2,031  2,029  99.90
2 JOHOR  3,000  2,912  97.07
3 NEGERI SEMBILAN  1,286  742  57.70
4 PERLIS  221  219  99.10
5 PERAK  2,796  1,912  68.38
6 SABAH  822  671  81.63
7 PULAU PINANG  143  20  13.99
8 SELANGOR  75  9  12.00
9 SARAWAK  977  837  85.67
10 PAHANG  3,136  1,667  53.16
11 KELANTAN  7,858  6,625  84.31
12 KEDAH  3,485  3,216  92.28
13 TERENGGANU  2,039  1,670  81.90
  JUMLAH  27,869  22,529  80.84
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube