LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT FEBRUARI 2013
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 6,977 99.83 12 0.17 6,989
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 2,794 99.47 15 0.53 2,809
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 5,714 99.03 56 0.97

5,770

4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 7,751 100 0 0 7,751

 .

PIAGAM PELANGGAAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA FEBRUARI 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA

5

3

60.00

2. SARAWAK

2

2

100.00

3. TERENGGANU

14

1

7.14

4. PAHANG

15

2

13.33

5. KELANTAN

166

124

74.70

6. PERAK

-

-

-

7. SABAH

-

0

-

8. KEDAH

-

0

-

9. JOHOR

0

0

0

10. SELANGOR

0

0

0

11. NEGERI SEMBILAN

0

0

0

12. PULAU PINANG

2

0

0

13. PERLIS

-

0

-

  JUMLAH

223

150

67.26

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA FEBRUARI 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA

10

8

80.00

2. SARAWAK

20

16

80.00

3. PERAK

-

-

-

4. KEDAH

-

-

-

5. KELANTAN

151

123

81.46

6. TERENGGANU

86

79

91.86

7. PAHANG

45

40

88.89

8. JOHOR

102

102

100

9. NEGERI SEMBILAN

-

-

-

10. SABAH

11

11

100.00

11. SELANGOR

-

-

-

12. PERLIS

3

3

100

13. PULAU PINANG

4

0

0

  JUMLAH

432

382

88.43

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT FEBRUARI 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. SARAWAK

81

49

60.49

2. KEDAH

36

36

100

3. KELANTAN

509

419

82.32

4. PAHANG

109

43

39.45

5. TERENGGANU

249

215

86.35

6. JOHOR

47

47

100

7. NEGERI SEMBILAN

-

-

-

8. PULAU PINANG

29

29

100

9. PERLIS

33

-

0

10. SABAH

94

58

61.70

11. SELANGOR

0

0

0

12. MELAKA

292

291

99.66

13. PERAK

0

0

0

  JUMLAH

1,479

1,187

80.26

 

 

 

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube