LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT MAC 2013
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 12,358 99.81 10 0.71 12,381
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 5,136 99.79 11 0.21 5,147
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 10,653 99.25 81 0.75

10,734

4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 9,736 100 0 0 9,736

 .

PIAGAM PELANGGAAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA MAC 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. SABAH

-

0

-

2. SELANGOR

-

0

-

3. NEGERI SEMBILAN

-

0

-

4. SARAWAK

-

-

-

5. PERLIS

3

3

100.00

6. KELANTAN

258

195

75.58

7. MELAKA

6

4

66.67

8. JOHOR

169

108

63.91

9. KEDAH

21

10

47.62

10. PERAK

78

16

20.51

11. PAHANG

55

2

3.64

12. TERENGGANU

41

1

2.44

13. PULAU PINANG

6

0

-

  JUMLAH

637

339

53.22

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA MAC 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. SELANGOR

-

0

100.00

2. PERLIS

13

13

100.00

3. SARAWAK

9

9

100.00

4. JOHOR

303

291

96.04

5. KEDAH

273

247

90.48

6. TERENGGANU

146

130

89.04

7. MELAKA

16

14

87.50

8. KELANTAN

430

369

85.81

9. SABAH

40

24

60.00

10. PERAK

179

104

58.10

11. PAHANG

140

75

53.57

12. NEGERI SEMBILAN

17

-

-

13. PULAU PINANG

6

0

-

  JUMLAH

1,572

1,276

81.17

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT MAC 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. SELANGOR

-

-

100.00

2. MELAKA

465

464

99.78

3. JOHOR

375

348

92.80

4. KELANTAN

1,258

1,078

85.69

5. KEDAH

635

538

84.72

6. TERENGGANU

403

331

82.13

7. PERLIS

129

96

74.42

8. PERAK

479

345

72.03

9. SARAWAK

81

49

60.49

10. PAHANG

280

141

50.36

11. SABAH

701

80

11.41

12. PULAU PINANG

41

2

4.88

13. NEGERI SEMBILAN

44

-

-

  JUMLAH

4,891

3,472

70.99

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube