LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT APRIL 2013
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 16,096 99.71 38 0.24 16,134
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 5,136 99.79 99.70 0.23 7,666
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 7,643 99.25 99.10 147

10,734

4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 16,334 100 0 0 16,334

 .

PIAGAM PELANGGAAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA APRIL 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1.

SELANGOR

0

0

0

2.

PERLIS

3

3

100.00

3.

MELAKA

88

85

96.59

4.

KELANTAN

453

368

81.24

5.

JOHOR

273

163

59.71

6.

KEDAH

65

15

23.08

7.

PERAK

135

30

22.22

8.

PULAU PINANG

11

2

18.18

8.

PAHANG

161

20

12.42

10.

SARAWAK

34

2

5.88

11.

TERENGGANU

103

3

2.91

12.

SABAH

7

0

0

13.

NEGERI SEMBILAN

72

0

0

 

JUMLAH

1,405

691

49.18

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA APRIL 2013
Bil
Negeri
Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1.

SELANGOR

-

0

0

2.

PERLIS

13

13

100.00

3.

MELAKA

172

169

98.26

4.

JOHOR

419

404

96.42

5.

KEDAH

293

259

88.40

6.

KELANTAN

634

550

86.75

7.

TRG

227

194

85.46

8.

SARAWAK

110

76

69.09

9.

PERAK

246

153

62.20

10.

PAHANG

233

136

58.37

11.

SABAH

145

49

33.79

12.

NEGERI SEMBILAN

41

-

0

13.

PULAU PINANG

13

0

0

 

JUMLAH

2,546

2,003

78.67

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT APRIL 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1.

SELANGOR

0

0

0

2.

MELAKA

571

563

98.60

3.

JOHOR

642

612

95.33

4.

KELANTAN

1,756

1,484

84.51

5.

KEDAH

767

652

85.01

6.

TERENGGANU

693

559

80.66

7.

PERLIS

129

96

74.42

8.

PERAK

785

575

73.25

9.

SARAWAK

335

212

63.28

10.

PAHANG

694

410

59.08

11.

SABAH

1,082

196

18.11

12.

PULAU PINANG

55

4

7.27

13.

NEGERI SEMBILAN

60

0

0

 

JUMLAH

7,569

5,363

70.85

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube