LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT MEI 2013
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 17,441 99.77 41 0.23 17,482
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 9,537 98.54 141 1.46 9,678
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 19,598 99.12 173 0.80

19,771

4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 22,220 100 0 0 22,220

 .

PIAGAM PELANGGAAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA MEI 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1
MELAKA
126
123
97.62
2
KELANTAN
785
538
68.54
3
JOHOR
337
193
57.27
4
PULAU PINANG
14
5
35.71
5
SABAH
15
5
33.33
6
PERAK
135
30
22.22
7
SELANGOR
16
3
18.75
8
PERLIS
16
3
18.75
9
KEDAH
103
19
18.45
10
PAHANG
224
38
16.96
11
SARAWAK
48
2
4.17
12
TERENGGANU
186
3
1.61
13
NEGERI SEMBILAN
88
0
0.00
  JUMLAH
2,093
962
45.96

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA MEI 2013
Bil
Negeri
Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1
JOHOR
510
489
95.88
2
PERAK
246
153
62.20
3
PAHANG
291
168
57.73
4
KEDAH
314
279
88.85
5
NEGERI SEMBILAN
110
5
4.55
6
KELANTAN
1,071
913
85.25
7
TERENGGANU
345
302
87.54
8
MELAKA
224
221
98.66
9
SELANGOR
17
0
0.00
10
PULAU PINANG
16
3
18.75
11
PERLIS
40
39
97.50
12
SARAWAK
223
177
79.37
13
SABAH
166
50
30.12
 
JUMLAH
3,573
2,799
78.34

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT MEI 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1
JOHOR
785
739
94.14
2
PERAK
785
575
73.25
3
PAHANG
930
532
57.20
4
KEDAH
865
738
85.32
5
NEGERI SEMBILAN
185
12
6.49
6
KELANTAN
2,573
2,280
88.61
7
TERENGGANU
973
803
82.53
8
MELAKA
662
654
98.79
9
SELANGOR
17
0
0.00
10
PULAU PINANG
74
22
29.73
11
PERLIS
182
149
81.87
12
SARAWAK
633
449
70.93
13
SABAH
1,101
198
17.98
  JUMLAH
9,765
7,151
73.23
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube