LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JULAI 2013
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 21,131 99.81 41 0.19 21,172
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 13,358 98.37 221 1.63 13,579
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 27,060 99.12 240 0.88

27,300

4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 19,417 100 0 0 19,417

 .

PIAGAM PELANGGAAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA JULAI 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1
JOHOR
284
231
55.26
2
PERAK
197
102
27.95
3
PAHANG
328
161
28.45
4
KEDAH
239
121
39.03
5
NEGERI SEMBILAN
3
0
0.00
6
KELANTAN
1,238
1,030
68.80
7
TERENGGANU
30
6
1.68
8
MELAKA
234
233
98.73
9
SELANGOR
10
3
0.00
10
PULAU PINANG
23
13
56.52
11
PERLIS
18
4
9.30
12
SARAWAK
81
2
0.87
13
SABAH
18
13
0.00
 
JUMLAH
2,703
1,919
71.00

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA JULAI 2013
Bil
Negeri
Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR
632
602
95.25
2 PERAK
448
299
66.74
3 PAHANG
735
493
67.07
4 KEDAH
631
560
88.75
5 NEGERI SEMBILAN
116
33
28.45
6 KELANTAN
1,663
1,490
89.60
7 TERENGGANU
507
417
82.25
8 MELAKA
363
362
99.72
9 SELANGOR
5
0
0.00
10 PULAU PINANG
25
10
40.00
11 PERLIS
58
57
98.28
12 SARAWAK
483
414
85.71
13 SABAH
114
56
49.12
  JUMLAH
5,780
4,793
82.92

 

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT JULAI 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR
1,264
1,178
93.20
2 PERAK
1,548
1,010
65.25
3 PAHANG
2,222
1,408
63.37
4 KEDAH
2,467
2,001
81.11
5 NEGERI SEMBILAN
410
54
13.17
6 KELANTAN
4,035
3,522
87.29
7 TERENGGANU
1,344
1,055
78.50
8 MELAKA
917
909
99.13
9 SELANGOR
33
0
0.00
10 PULAU PINANG
92
38
41.30
11 PERLIS
200
167
83.50
12 SARAWAK
923
723
78.33
13 SABAH
1,538
481
31.27
  JUMLAH
16,993
12,546
73.83
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube