LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT OGOS 2013
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 21,131 99.81 41 0.19 21,172
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 13,358 98.37 221 1.63 13,579
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 27,060 99.12 240 0.88

27,300

4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
12,482
100
0
0
12,482

 .

PIAGAM PELANGGAAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA OGOS 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1
JOHOR
591
305
55.26
2
PERAK
365
102
27.95
3
PAHANG
739
165
28.45
4
KEDAH
310
121
39.03
5
NEGERI SEMBILAN
125
0
0.00
6
KELANTAN
1,667
1,136
68.80
7
TERENGGANU
396
6
1.68
8
MELAKA
279
276
98.73
9
SELANGOR
38
3
0.00
10
PULAU PINANG
29
19
56.52
11
PERLIS
49
4
9.30
12
SARAWAK
245
2
0.87
13
SABAH
103
13
0.00
 
JUMLAH
4,936
2,152
71.00

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA OGOS 2013
Bil
Negeri
Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR
799
745
95.25
2 PERAK
509
299
66.74
3 PAHANG
985
564
67.07
4 KEDAH
838
560
88.75
5 NEGERI SEMBILAN
233
33
28.45
6 KELANTAN
1,853
1,508
89.60
7 TERENGGANU
565
441
82.25
8 MELAKA
425
422
99.72
9 SELANGOR
22
0
0.00
10 PULAU PINANG
30
15
40.00
11 PERLIS
58
57
98.28
12 SARAWAK
666
478
85.71
13 SABAH
242
56
49.12
  JUMLAH
7,225
5,178
82.92

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT OGOS 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR
1,370
1,283
93.20
2 PERAK
1,548
1,010
65.25
3 PAHANG
2,532
1,502
63.37
4 KEDAH
2,467
2,001
81.11
5 NEGERI SEMBILAN
410
54
13.17
6 KELANTAN
4,320
3,665
87.29
7 TERENGGANU
1,512
1,111
78.50
8 MELAKA
1,317
1,308
99.13
9 SELANGOR
33
0
0.00
10 PULAU PINANG
92
38
41.30
11 PERLIS
200
167
83.50
12 SARAWAK
981
776
78.33
13 SABAH
1,538
481
31.27
  JUMLAH
18,320
13,396
73.83
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube