LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT SEPTEMBER 2013
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 24,538 99.76 60 0.24 24,598
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 16,450 99.08 152 0.92 16,602
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 35,841 99.17 300 0.83

36,141

4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
12,378
100
0
0
12,378

.

PIAGAM PELANGGAAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA SEPTEMBER 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1
JOHOR
601
306
50.92
2
PERAK
365
102
27.95
3
PAHANG
927
166
17.91
4
KEDAH
526
166
31.56
5
NEGERI SEMBILAN
220
0
0.00
6
KELANTAN
1,903
1,325
69.63
7
TERENGGANU
423
6
1.42
8
MELAKA
361
358
99.17
9
SELANGOR
62
6
0.00
10
PULAU PINANG
29
19
65.52
11
PERLIS
68
4
5.88
12
SARAWAK
248
2
0.81
13
SABAH
177
13
7.34
 
JUMLAH
5,910
2,473
41.84
 

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA SEPTEMBER 2013
Bil
Negeri
Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR
834
775
92.93
2 PERAK
584
299
51.20
3 PAHANG
1,185
645
54.43
4 KEDAH
1,259
863
68.55
5 NEGERI SEMBILAN
516
66
12.79
6 KELANTAN
1,993
1,590
79.78
7 TERENGGANU
578
449
77.68
8 MELAKA
501
498
99.40
9 SELANGOR
35
0
0.00
10 PULAU PINANG
30
15
50.00
11 PERLIS
86
85
98.84
12 SARAWAK
686
519
75.66
13 SABAH
378
67
17.72
  JUMLAH
8,665
5,871
67.76

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT SEPTEMBER 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR
1,422
1,323
93.04
2 PERAK
1,548
1,010
65.25
3 PAHANG
2,840
1,693
59.61
4 KEDAH
3,549
2,645
74.53
5 NEGERI SEMBILAN
1,230
205
16.67
6 KELANTAN
5,533
4,606
83.25
7 TERENGGANU
1,604
1,171
73.00
8 MELAKA
1,556
1,547
99.42
9 SELANGOR
93
3
3.23
10 PULAU PINANG
92
38
41.30
11 PERLIS
246
180
73.17
12 SARAWAK
1,013
808
79.76
13 SABAH
1,690
519
30.71
  JUMLAH
22,416
15,748
70.25
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube