LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT OKTOBER 2013
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.
24,899
99.75
62
0.25
24,961
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.
16,962
99.11
152
0.89
17,114
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.
41,300
99.18
342
0.82
41,642
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
19,356
100
0
0
19,356

 .

PIAGAM PELANGGAAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA OKTOBER 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1
JOHOR
712
388
54.49
2
PERAK
365
102
27.95
3
PAHANG
927
166
17.91
4
KEDAH
678
217
32.01
5
NEGERI SEMBILAN
341
0
0.00
6
KELANTAN
2,002
1,391
69.48
7
TERENGGANU
493
7
1.42
8
MELAKA
396
393
99.24
9
SELANGOR
49
6
0.00
10
PULAU PINANG
29
19
65.52
11
PERLIS
72
4
5.56
12
SARAWAK
385
6
1.56
13
SABAH
211
16
7.58
 
JUMLAH
6,660
2,715
40.77

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA OKTOBER 2013
Bil
Negeri
Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR
969
900
92.88
2 PERAK
584
299
51.20
3 PAHANG
1,185
645
54.43
4 KEDAH
1,490
1,087
72.95
5 NEGERI SEMBILAN
603
71
11.77
6 KELANTAN
2,120
1,682
79.34
7 TERENGGANU
627
493
78.63
8 MELAKA
561
557
99.29
9 SELANGOR
49
8
16.33
10 PULAU PINANG
31
15
48.39
11 PERLIS
88
85
96.59
12 SARAWAK
808
620
76.73
13 SABAH
432
84
19.44
  JUMLAH
9,547
6,546
68.57

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT OKTOBER 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR
1,942
1,819
93.67
2 PERAK
1,548
1,010
65.25
3 PAHANG
2,840
1,693
59.61
4 KEDAH
4,632
3,567
77.01
5 NEGERI SEMBILAN
1,538
290
18.86
6 KELANTAN
7,484
6,029
80.56
7 TERENGGANU
1,883
1,320
70.10
8 MELAKA
1,584
1,575
99.43
9 SELANGOR
109
35
32.11
10 PULAU PINANG
144
75
52.08
11 PERLIS
260
194
74.62
12 SARAWAK
1,252
1,036
82.75
13 SABAH
1,839
619
33.66
  JUMLAH
27,055
19,262
71.20
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube