LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT NOVEMBER 2013
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.
17,102
99.12
152
0.88
17,254
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.
45,023
99.18
374
0.82
45,397
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.
25,106
99.75
64
0.25
25,170
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
17,111
100
0
0
17,111

 

PIAGAM PELANGGAAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA NOVEMBER 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1
JOHOR
718
388
54.49
2
PERAK
518
154
29.73
3
PAHANG
1,076
184
17.10
4
KEDAH
720
231
32.08
5
NEGERI SEMBILAN
351
0
0.00
6
KELANTAN
2,060
1,438
69.81
7
TERENGGANU
611
7
1.15
8
MELAKA
396
393
99.24
9
SELANGOR
52
8
0.00
10
PULAU PINANG
29
19
65.52
11
PERLIS
72
4
5.56
12
SARAWAK
453
8
1.77
13
SABAH
225
16
7.11
 
JUMLAH
7,275
2,850
40.77

 

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA NOVEMBER 2013
Bil
Negeri
Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR
969
900
92.88
2 PERAK
686
376
54.81
3 PAHANG
1,368
685
50.07
4 KEDAH
1,640
1,198
73.05
5 NEGERI SEMBILAN
623
75
12.04
6 KELANTAN
2,148
1,701
79.19
7 TERENGGANU
640
497
77.66
8 MELAKA
563
559
99.29
9 SELANGOR
49
8
16.33
10 PULAU PINANG
31
15
48.39
11 PERLIS
88
85
96.59
12 SARAWAK
824
621
75.36
13 SABAH
456
93
20.39
  JUMLAH
10,085
6,813
68.57

 

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT NOVEMBER 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR
1,942
1,819
93.67
2 PERAK
1,836
1,253
68.25
3 PAHANG
4,017
2,080
51.78
4 KEDAH
5,437
3,943
77.52
5 NEGERI SEMBILAN
1,697
319
18.80
6 KELANTAN
8,732
6,760
77.42
7 TERENGGANU
2,132
1,424
66.79
8 MELAKA
1,614
1,605
99.44
9 SELANGOR
131
45
34.35
10 PULAU PINANG
151
81
53.64
11 PERLIS
311
245
78.78
12 SARAWAK
1,294
1,069
82.61
13 SABAH
1,982
651
32.85
  JUMLAH
31,276
21,294
71.20
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube