LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT DISEMBER 2013
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima.
17,142
94.65
969
5.35
18,111
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari.
47,875
99.11
431
0.89
48,306
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari.
25,945
99.73
70
0.27
26,015
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
18,856
100
0
0
18,856
PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA DISEMBER 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1
JOHOR
777
397
51.09
2
PERAK
626
211
33.71
3
PAHANG
1,085
186
17.14
4
KEDAH
720
231
32.08
5
NEGERI SEMBILAN
463
1
0.22
6
KELANTAN
2,111
1,443
68.36
7
TERENGGANU
704
9
1.28
8
MELAKA
396
393
99.24
9
SELANGOR
53
8
0.00
10
PULAU PINANG
29
19
65.52
11
PERLIS
72
4
5.56
12
SARAWAK
500
8
1.60
13
SABAH
234
16
6.84
 
JUMLAH
7,770
2,926
37.66

 

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA DISEMBER 2013
Bil
Negeri
Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR
1,008
932
92.46
2 PERAK
928
489
52.69
3 PAHANG
1,419
714
50.32
4 KEDAH
1,640
1,198
73.05
5 NEGERI SEMBILAN
629
75
11.92
6 KELANTAN
2,179
1,721
78.98
7 TERENGGANU
674
522
77.45
8 MELAKA
563
559
99.29
9 SELANGOR
50
8
16.00
10 PULAU PINANG
31
15
48.39
11 PERLIS
88
85
96.59
12 SARAWAK
845
621
73.49
13 SABAH
525
100
19.05
  JUMLAH
10,579
7,039
66.54

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT DISEMBER 2013
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1 JOHOR
2,464
2,205
89.49
2 PERAK
2,776
1,841
66.32
3 PAHANG
4,552
2,341
51.43
4 KEDAH
5,437
3,943
77.52
5 NEGERI SEMBILAN
1,750
352
20.11
6 KELANTAN
10,304
7,411
71.92
7 TERENGGANU
2,432
1,698
69.82
8 MELAKA
1,615
1,606
99.44
9 SELANGOR
143
50
34.97
10 PULAU PINANG
153
83
54.25
11 PERLIS
322
256
79.50
12 SARAWAK
1,325
1,973
80.98
13 SABAH
2,537
802
31.61
  JUMLAH
35,810
23,661
66.07
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube