fb   twitter   youtube   ig   soalan lazim2    hubungi kami2    aduan2   petalaman3

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT FEBUARI 2012
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 6,189   98.38 102 1.62 6,291
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 1,743 99.20 14 6.80 1,757
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 7,872 99.63 29 0.37

7,901

4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 6,139 100 0 0 6,139

 .

PIAGAM PELANGGAAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA FEBRUARI 2012
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA

18

18

100.00

2. SARAWAK

25

25

100.00

3. TERENGGANU

7

6

85.71

4. PAHANG

39

31

79.49

5. KELANTAN

114

88

77.19

6. PERAK

92

2

2.17

7. SABAH

0

0

0

8. KEDAH

0

0

0

9. JOHOR

0

0

0

10. SELANGOR

0

0

0

11. NEGERI SEMBILAN

0

0

0

12. PULAU PINANG

0

0

0

13. PERLIS

0

0

0

  JUMLAH

295

170

57.63

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA FEBRUARI 2012
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA

42

42

100.00

2. SARAWAK

13

13

100.00

3. PERAK

189

180

95.24

4. KEDAH

77

73

94.81

5. KELANTAN

136

115

84.81

6. TERENGGANU

25

18

72.00

7. PAHANG

115

94

81.74

8. JOHOR

-

-

0

9. NEGERI SEMBILAN

11

11

100.00

10. SABAH

1

1

100.00

11. SELANGOR

-

0

0

12. PERLIS

-

0

0

13. PULAU PINANG

-

0

0

  JUMLAH

609

547

89.82

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT FEBRUARI 2012
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. SARAWAK

1

1

100.00

2. KEDAH

1,045

1,005

96.17

3. KELANTAN

268

257

95.90

4. PAHANG

231

217

93.94

5. TERENGGANU

151

118

78.15

6. JOHOR

0

0

0

7. NEGERI SEMBILAN

21

21

100.00

8. PULAU PINANG

23

16

76

9. PERLIS

7

7

100.00

10. SABAH

7

6

85.71

11. SELANGOR

0

0

0

12. MELAKA

332

332

100.00

13. PERAK

0

0

0

  JUMLAH

2,086

1,980

94.92

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube