fb   twitter   youtube   ig   soalan lazim2    hubungi kami2    aduan2   petalaman3

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT MAC 2012
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 6,200   98.46 97 1.56 6,297
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 2,965 99.23 23 0.77 2,988
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 8,603 99.30 61 0.71

8,664

4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 6,087 100 0 0 6.087

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA MAC 2012
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA

39

39

100

2. SARAWAK

45

45

100

3. TERENGGANU

21

12

57.14

4. PAHANG

89

56

62.92

5. KELANTAN

212

168

79.25

6. PERAK

66

31

46.97

7. SABAH

-

0

-

8. KEDAH

-

0

-

9. JOHOR

-

96

-

10. SELANGOR

0

-

0

11. NEGERI SEMBILAN

-

1

-

12. PULAU PINANG

-

0

-

13. PERLIS

-

0

-

  JUMLAH

600

448

74.67

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA MAC 2012
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA

83

83

100

2. SARAWAK

284

258

90.85

3. PERAK

203

163

80.30

4. KEDAH

12

12

100

5. KELANTAN

337

294

87.24

6. TERENGGANU

41

33

80.49

7. PAHANG

305

224

73.44

8. JOHOR

156

155

99.36

9. NEGERI SEMBILAN

26

26

100

10. SABAH

3

3

100

11. SELANGOR

4

-

-

12. PERLIS

3

3

100

13. PULAU PINANG

1

-

-

  JUMLAH

1,458

1,254

86.01

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT MAC 2012
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. SARAWAK

55

45

81.82

2. KEDAH

78

77

98.72

3. KELANTAN

1,035

1,001

96.71

4. PAHANG

708

618

87.29

5. TERENGGANU

302

265

87.75

6. JOHOR

619

617

99.68

7. NEGERI SEMBILAN

52

52

100

8. PULAU PINANG

38

17

44.74

9. PERLIS

73

71

97.26

10. SABAH

35

29

82.86

11. SELANGOR

8

-

-

12. MELAKA

469

456

400

13. PERAK

617

554

89.79

  JUMLAH

4,089

3,815

93.30

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube