fb   twitter   youtube   ig   soalan lazim2    hubungi kami2    aduan2   petalaman3

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT APRIL 2012
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 15,403   99.00 156 1.01 15,559
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 5,359 98.70 70 1.28 5,429
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 10,822 98.75 137 1.25

10,959

4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 8,550 100 0 0 8,550

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA APRIL 2012
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA

49

49

100

2. SARAWAK

45

45

100

3. TERENGGANU

29

8

27.59

4. PAHANG

113

61

53.98

5. KELANTAN

348

287

82.47

6. PERAK

92

34

36.96

7. SABAH

-

-

-

8. KEDAH

3

-

-

9. JOHOR

175

132

-

10. SELANGOR

-

-

-

11. NEGERI SEMBILAN

17

2

-

12. PULAU PINANG

1

-

-

13. PERLIS

3

-

-

  JUMLAH

875

618

70.63

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA APRIL 2012
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA

109

109

100

2. SARAWAK

358

320

89.39

3. PERAK

230

189

82.17

4. KEDAH

95

93

97.89

5. KELANTAN

537

474

88.27

6. TERENGGANU

117

109

93.16

7. PAHANG

462

315

68.18

8. JOHOR

251

245

97.61

9. NEGERI SEMBILAN

87

84

96.55

10. SABAH

3

3

100

11. SELANGOR

4

-

-

12. PERLIS

5

5

100

13. PULAU PINANG

1

-

-

  JUMLAH

2,259

1,946

86.14

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT APRIL 2012
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. SARAWAK

74

64

86.49

2. KEDAH

95

93

97.89

3. KELANTAN

1,547

1,547

100

4. PAHANG

1,021

845

82.76

5. TERENGGANU

700

651

93.00

6. JOHOR

935

918

98.18

7. NEGERI SEMBILAN

309

282

91.26

8. PULAU PINANG

40

17

42.50

9. PERLIS

94

92

97.87

10. SABAH

36

30

83.33

11. SELANGOR

8

-

-

12. MELAKA

566

566

100

13. PERAK

873

807

92.44

  JUMLAH

6,298

5,912

93.87

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube