fb   twitter   youtube   ig   soalan lazim2    hubungi kami2    aduan2   petalaman3

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JUN 2012
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 19,460   99.38 122 0.61 19,582
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 10,247 99.14 89 0.08 10,336
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 21,851 99.21 173 0.78

22,024

4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 8,571 100 0 0 8,571

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BENIH BAGI ANSURAN SEMASA JUN 2012
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA

111

111

100.00

2. SARAWAK

45

45

100.00

3. TERENGGANU

188

13

6.91

4. PAHANG

209

62

29.67

5. KELANTAN

742

526

70.89

6. PERAK

190

59

31.05

7. SABAH

0

0

0

8. KEDAH

22

0

0

9. JOHOR

0

0

0

10. SELANGOR

16

0

0

11. NEGERI SEMBILAN

40

2

5.00

12. PULAU PINANG

9

0

0

13. PERLIS

24

2

8.33

  JUMLAH

1,596

820

51.38

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN SEMASA JUN 2012
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA

261

261

100.00

2. SARAWAK

561

526

93.76

3. PERAK

494

448

90.69

4. KEDAH

411

393

95.62

5. KELANTAN

1,265

1,011

79.92

6. TERENGGANU

359

302

84.12

7. PAHANG

616

427

69.32

8. JOHOR

0

0

0

9. NEGERI SEMBILAN

206

203

98.54

10. SABAH

36

27

75.00

11. SELANGOR

16

1

6.25

12. PERLIS

30

30

100.00

13. PULAU PINANG

22

0

0

  JUMLAH

4,277

3,629

84.85

 .

PIAGAM PELANGGAN BEKALAN BAJA BAGI ANSURAN BERTURUT SETAKAT JUN 2012
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. SARAWAK

210

199

94.76

2. KEDAH

1,904

1,758

92.33

3. KELANTAN

3,160

2,800

88.61

4. PAHANG

1,341

1,108

82.62

5. TERENGGANU

1,196

1,036

86.62

6. JOHOR

0

0

0

7. NEGERI SEMBILAN

521

494

94.82

8. PULAU PINANG

78

17

21.79

9. PERLIS

153

151

98.69

10. SABAH

366

314

85.79

11. SELANGOR

59

7

11.86

12. MELAKA

901

900

99.89

13. PERAK

1,523

1,425

93.57

  JUMLAH

11,412

10,209

89.46

any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube