LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JANUARI 2010
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 1,230 100 0 0 1,230
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 203 99.50 1 0.50 204
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 2,388 99.30 17 0.75 2,405
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 7,063 100 0 0 7,063

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 JANUARI 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. PERAK 7 7 100.00%
2. PAHANG 1 1 100.00%
3. MELAKA 22 22 100.00%
4. JOHOR 4 4 100.00%
5. TERENGGANU 5 4 80.00%
6. SELANGOR 1 0 0.00%
7. SARAWAK 0 0 0.00%
8. PERLIS 0 0 0.00%
9. P. PINANG 0 0 0.00%
10. N. SEMBILAN 0 0 0.00%
11. KELANTAN 4 0 0.00%
12. KEDAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 44 38 86.36%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 JANUARI 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 22 22 100.00%
2. JOHOR 3 3 100.00%
3. TERENGGANU 9 9 100.00%
4. PERAK 8 8 100.00%
6. PERLIS 3 3 100.00%
5. SELANGOR 2 0 0.00%
7. KEDAH 0 0 0.00%
8. KELANTAN 0 0 0.00%
9. PAHANG 0 0 0.00%
10. SARAWAK 0 0 0.00%
11. N. SEMBILAN 0 0 0.00%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
  JUMLAH 47 45 95.74%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 JANUARI 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 126 126 100.00%
2. PERLIS 5 5 100.00%
3. KEDAH 7 7 100.00%
4. JOHOR 162 162 100.00%
5. PAHANG 48 48 100.00%
6. TERENGGANU 93 92 98.92%
7. PERAK 88 86 97.73%
8. KELANTAN 44 43 97.73%
9. SELANGOR 41 28 68.29%
10. N. SEMBILAN 6 3 50.00%
11. SARAWAK 0 0 0.00%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
  JUMLAH 620 600 96.77%
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube