LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT FEBRUARI 2010
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 3,161 99.78 7 0.22 3,168
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 694 99.43 4 0.57 698
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 6,450 99.25 49 0.75 6,499
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 6,465 99.97 2 0.03 6,467

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 28 FEBRUARI 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. PERAK 30 30 100.00%
2. MELAKA 25 25 100.00%
3. SELANGOR 6 6 100.00%
4. KEDAH 1 1 100.00%
5. JOHOR 18 15 83.33%
6. PAHANG 29 24 82.76%
7. KELANTAN 42 28 66.67%
8. TERENGGANU 24 14 58.33%
9. N. SEMBILAN 17 8 47.06%
10. SARAWAK 0 0 0.00%
11. PERLIS 4 0 0.00%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
  JUMLAH 192 151 78.65%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 28 FEBRUARI 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 26 26 100.00%
2. JOHOR 22 22 100.00%
3. PERLIS 4 4 100.00%
4. KEDAH 24 24 100.00%
5. SARAWAK 1 1 100.00%
6. PERAK 38 37 97.37%
7. TERENGGANU 27 25 92.59%
8. PAHANG 37 33 89.19%
9. SELANGOR 5 4 80.00%
10. KELANTAN 54 43 79.63%
11. N. SEMBILAN 25 9 36.00%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
  JUMLAH 263 228 86.69%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 28 FEBRUARI 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40
1-14 Hari
Bil.Permohonan %
1. PERLIS 77 77 100.00%
2. SARAWAK 3 3 100.00%
3. MELAKA 234 233 99.57%
4. KEDAH 740 716 96.76%
5. SELANGOR 30 29 96.67%
6. P. PINANG 27 26 96.30%
7. PERAK 309 279 90.29%
8. JOHOR 582 515 88.49%
9. PAHANG 390 326 83.59%
10. TERENGGANU 326 266 81.60%
11. KELANTAN 723 565 78.15%
12. N. SEMBILAN 176 114 64.77%
  JUMLAH 3,617 3,149 87.06%
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube