LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT MAC 2010
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 5,104 98.51 77 1.49 5,181
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 1,451 99.45 8 0.55 1,459
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 11,244 99.54 52 0.46 11,296
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 8,218 100 0 0 8,218

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 Mac 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 65 65 100.00%
2. PERLIS 2 2 100.00%
3. SELANGOR 11 11 100.00%
4. JOHOR 43 37 86.05%
5. KELANTAN 176 149 84.66%
6. PERAK 104 86 82.69%
7. PAHANG 94 77 81.91%
8. KEDAH 4 3 75.00%
9. TERENGGANU 46 26 56.52%
10. N. SEMBILAN 45 25 55.56%
11. SARAWAK 4 2 50.00%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
  JUMLAH 594 483 81.31%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 Mac 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 68 68 100.00%
2. PERLIS 6 6 100.00%
3. SELANGOR 11 11 100.00%
4. JOHOR 51 49 96.08%
5. TERENGGANU 44 41 93.18%
6. KEDAH 82 76 92.68%
7. PERAK 116 105 90.52%
8. KELANTAN 183 157 85.79%
9. PAHANG 152 126 82.89%
10. SARAWAK 8 5 62.50%
11. N. SEMBILAN 45 21 46.67%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
  JUMLAH 766 665 86.81%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 Mac 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 384 384 100.00%
2. PERLIS 185 185 100.00%
3. SELANGOR 141 141 100.00%
4. SARAWAK 4 4 100.00%
5. KEDAH 1,125 1,032 91.73%
6. PERAK 1,034 948 91.68%
7. JOHOR 983 845 85.96%
8. TERENGGANU 604 505 83.61%
9. P. PINANG 32 26 81.25%
10. PAHANG 1,087 879 80.86%
11. KELANTAN 1,426 1,119 78.47%
12. N. SEMBILAN 490 349 71.22%
  JUMLAH 7,495 6,417 85.62%
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube