LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT APRIL 2010
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 6,533 98.40 105 1.60 6,638
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 2,247 99.78 5 0.22 2,252
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 15,545 99.65 55 0.35 15,600
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 8,271 99.91 8 0.09 8,279

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 30 April 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 86 86 100.00%
2. PERLIS 3 3 100.00%
3. SELANGOR 19 19 100.00%
4. KELANTAN 43 37 86.05%
5. PERAK 168 146 86.90%
6. PAHANG 171 142 83.04%
7. JOHOR 85 66 77.65%
8. KEDAH 37 28 75.68%
9. TERENGGANU 81 47 58.02%
10. NEGERI SEMBILAN 45 25 55.56%
11. SARAWAK 4 2 50.00%
12. PULAU PINANG 0 0 0.00%
  JUMLAH 1,034 856 82.79%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 April 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 94 94 100.00%
2. PERLIS 7 7 100.00%
3. SELANGOR 17 17 100.00%
4. JOHOR 102 96 94.12%
5. PERAK 219 203 92.69%
6. KEDAH 151 137 90.73%
7. PAHANG 270 231 85.56%
8. KELANTAN 401 343 85.54%
9. PAHANG 89 76 85.39%
10. SARAWAK 8 5 62.50%
11. N. SEMBILAN 45 21 46.67%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
  JUMLAH 1,403 1,230 87.67%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 April 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 517 517 100.00%
2. PERLIS 203 203 100.00%
3. SELANGOR 168 168 100.00%
4. SARAWAK 4 4 100.00%
5. PERAK 1,565 1,446 92.40%
6. KEDAH 1,666 1,471 88.30%
7. JOHOR 1,450 1,264 87.17%
8. TERENGGANU 1,107 926 83.65%
9. KELANTAN 2,657 2,178 81.97%
10. PAHANG 1,753 1,405 80.15%
11. N. SEMBILAN 490 349 71.22%
12. P. PINANG 56 26 46.43%
  JUMLAH 11,636 9,957 85.57%
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube