LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT MEI 2010
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 8,993 98.69 118 1.31 9,111
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 3,330 99.79 7 0.21 3,337
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 19,978 99.70 60 0.25 20,038
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 8,545 99.95 4 0.05 8,549

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 MEI 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 97 97 100.00%
2. PERLIS 4 4 100.00%
3. SELANGOR 24 24 100.00%
4. PERAK 264 244 92.00%
5. PAHANG 297 245 82.00%
6. KELANTAN 458 373 81.00%
7. JOHOR 123 96 78.00%
8. KEDAH 93 69 74.00%
9. NEGERI SEMBILAN 110 80 73.00%
10. SARAWAK 7 4 57.00%
11. TERENGGANU 117 63 54.00%
12. PULAU PINANG 0 0 0.00%
  JUMLAH 1,594 1,299 81.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 MEI 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 113 113 100.00%
2. PERLIS 8 8 100.00%
3. SELANGOR 22 22 100.00%
4. JOHOR 148 139 94.00%
5. KEDAH 244 220 90.00%
6. PERAK 301 269 89.00%
7. TERENGGANU 130 116 89.00%
8. PAHANG 415 353 85.00%
9. KELANTAN 629 527 84.00%
10. NEGERI SEMBILAN 150 115 77.00%
11. SARAWAK 17 12 71.00%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
  JUMLAH 2,177 1,894 87.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 MEI 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 647 647 100.00%
2. PERLIS 211 211 100.00%
3. SELANGOR 190 190 100.00%
4. SARAWAK 4 4 100.00%
5. KEDAH 2,153 1,918 89.00%
6. JOHOR 1,763 1,542 87.00%
7. KELANTAN 3,604 3,042 84.00%
8. PERAK 2,046 1,724 84.00%
9. TERENGGANU 1,370 1,154 84.00%
10. PAHANG 2,335 1,906 82.00%
11. N. SEMBILAN 1,117 841 75.00%
12. P. PINANG 55 32 58.00%
  JUMLAH 15,495 13,211 85.00%
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube