LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JUN 2010
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 10,807 98.10 207 1.90 11,014
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 4,354 99.50 22 0.50 4,376
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 23,812 99.75 60 0.25 23,872
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 8,200 99.85 12 0.15 8,212

 

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 30 JUN 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 122 122 100.00%
2. PERLIS 7 7 100.00%
3. SELANGOR 24 24 100.00%
4. PERAK 374 338 90.00%
5. KEDAH 181 156 86.00%
6. PAHANG 401 327 82.00%
7. JOHOR 153 123 80.00%
8. NEGERI SEMBILAN 125 96 77.00%
9. KELANTAN 661 501 76.00%
10. TERENGGANU 168 84 50.00%
11. SARAWAK 18 13 72.00%
12. PULAU PINANG 0 0 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 2,234 1,791 80.00%

 

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 JUN 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 140 140 100.00%
2. PERLIS 15 15 100.00%
3. SELANGOR 24 24 100.00%
4. JOHOR 183 172 94.00%
5. KEDAH 311 271 87.00%
6. PERAK 398 345 87.00%
7. TERENGGANU 170 147 86.00%
8. PAHANG 554 477 86.00%
9. KELANTAN 840 697 83.00%
10. NEGERI SEMBILAN 175 141 81.00%
11. SARAWAK 19 14 74.00%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 2,829 2,443 86.00%

 

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 JUN 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 982 982 100.00%
2. PERLIS 217 217 100.00%
3. SELANGOR 249 249 100.00%
4. SARAWAK 9 9 100.00%
5. KEDAH 2,616 2,305 88.00%
6. JOHOR 2,095 1,867 89.00%
7. KELANTAN 4,198 3,582 85.00%
8. PERAK 2,565 2,041 80.00%
9. TERENGGANU 1,498 1,280 85.00%
10. PAHANG 2,870 2,356 82.00%
11. N. SEMBILAN 1,306 1,027 79.00%
12. P. PINANG 60 32 53.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 18,665 15,947 85.00%
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube