LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JULAI 2010
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 12,549 97.93 263 2.07 12,812
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 5,536 99.59 23 0.41 5,559
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 28,303 99.72 79 0.28 28,382
4. Membuat bayaran tuntutan am dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 8,943 100 0 0 8,943

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 JULAI 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 142 142 100.00%
2. PERLIS 20 20 100.00%
3. SELANGOR 6 6 100.00%
4. KEDAH 469 444 95.00%
5. PERAK 445 404 91.00%
6. PAHANG 526 444 84.00%
7. JOHOR 195 159 82.00%
8. NEGERI SEMBILAN 148 111 75.00%
9. SARAWAK 24 18 75.00%
10. KELANTAN 875 633 72.00%
11. TERENGGANU 210 111 53.00%
12. PULAU PINANG 0 0 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 3,060 2,492 81.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 JULAI 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 162 162 100.00%
2. PERLIS 28 28 100.00%
3. SELANGOR 6 6 100.00%
4. JOHOR 231 220 95.00%
5. KEDAH 651 588 90.00%
6. PERAK 504 447 89.00%
7. PAHANG 722 637 88.00%
8. N. Sembilan 261 225 86.00%
9. TERENGGANU 240 203 85.00%
10. SARAWAK 25 20 80.00%
11. KELANTAN 1189 951 80.00%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 4,019 3,487 87.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 JULAI 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 1,270 1,270 100.00%
2. PERLIS 233 233 100.00%
3. SELANGOR 90 90 100.00%
4. SARAWAK 16 16 100.00%
5. JOHOR 2,499 2,273 91.00%
6. KEDAH 4,162 3,630 87.00%
7. TERENGGANU 1,681 1,418 84.00%
8. PAHANG 3,425 2,886 84.00%
9. KELANTAN 5,282 4,432 84.00%
10. PERAK 3,085 2,541 82.00%
11. N. SEMBILAN 1,561 1,278 82.00%
12. P. PINANG 103 47 46.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 23,407 20,114 86.00%
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube