LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT OGOS 2010
Bil Piagam Pelanggan RISDA Menepati Masa/Standard
Piagam Pelanggan
Tidak Menepati
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. 13,612 97.95 282 2.02 13,894
2. Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. 6,779 99.71 20 0.29 6,799
3. Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. 32,979 99.72 92 0.27 33,071

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 31 OGOS 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-15 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 149 149 100.00%
2. PERLIS 34 34 100.00%
3. SELANGOR 16 16 100.00%
4. KEDAH 638 612 96.00%
5. PERAK 526 461 88.00%
6. PAHANG 661 573 87.00%
7. JOHOR 228 188 82.00%
8. NEGERI SEMBILAN 148 111 75.00%
9. SARAWAK 24 18 75.00%
10. KELANTAN 1,045 654 63.00%
11. TERENGGANU 275 159 58.00%
12. PULAU PINANG 0 0 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 3,744 2,975 79.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 OGOS 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 172 172 100.00%
2. PERLIS 33 33 100.00%
3. SELANGOR 16 16 100.00%
4. JOHOR 263 250 95.00%
5. SARAWAK 61 56 92.00%
6. PERAK 567 508 90.00%
7. KEDAH 844 753 89.00%
8. PAHANG 970 865 89.00%
9. N. SEMBILAN 261 225 86.00%
10. TERENGGANU 298 256 86.00%
11. KELANTAN 1,439 1,122 78.00%
12. P. PINANG 0 0 0.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 4,924 4,256 86.00%

 .

PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 31 OGOS 2010
Bil Negeri Jumlah Permohonan Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima
1-14 Hari
Bil. Permohonan %
1. MELAKA 1,469 1,469 100.00%
2. PERLIS 259 259 100.00%
3. SELANGOR 97 97 100.00%
4. SARAWAK 27 27 100.00%
5. JOHOR 3,081 2,835 92.00%
6. KEDAH 5,177 4,560 88.00%
7. TERENGGANU 1,897 1,610 85.00%
8. PAHANG 4,045 3,423 85.00%
9. PERAK 3,627 3,058 84.00%
10. KELANTAN 6,032 5,026 83.00%
11. N. SEMBILAN 1,561 1,278 82.00%
12. P. PINANG 97 41 42.00%
13. SABAH 0 0 0.00%
  JUMLAH 27,369 23,683 87.00%
any_module
Saiz Tulisan:
A- A A+

Warna Tema:  
color black  color green  color red  color blue
any_module
Pilihan Bahasa:
Bahasa Lain:
Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch Italian Japanese Korean
any_module
FB    RSS   Youtube